תיעוד: אלפים בתפילה לזיווג הגון

בשעת חצות הלילה של יום חיתום הדין הושענא רבה, העתירו המונים בראשות מרביצי התורה שליט"א ובהשתתפות אלפי ישראל שהגיעו מכל חלקי הארץ, בסדר התפילה שתיקן ליבם של ישראל הגאון הגדול הגר"י אדלשטיין זיע"א לישועת המצפים לזיווג הגון. המעמדות התקיימו לאחר סדר לימוד מיוחד של שעות רצופות בתענית דיבור ע"י מאות לומדי "רינה של תורה"

לאחר היערכות נרחבת בביהמ"ד "רינה של תורה" בעקבות הפניות הרבות של המוני בית ישראל להשתתפות במעמד התפילה למציאת זיווג ולמסירת השמות להזכרה בו, בחצות ליל הושענא רבה התקיים המעמד המסוגל ונורא ההוד הנערך פעם אחת בשנה, סגולת איש האלוקים ליבם של ישראל הגאון הגדול רבי יעקב אדלשטיין זצוק"ל הבדוקה והמנוסה לפליטת ישועה. מופתים רבים מקרב השמות שהוזכרו במעמדות התפילה המיוחדת שתיקן הגאון הגדול זצוק"ל לעתות רצון אחר סדר לימוד רצוף ללומדי "רינה של תורה", נודעו ברבים כסגולה בדוקה ומנוסה להקמת בית נאמן בישראל.

כמידי שנה, התקיים המעמד המסוגל בליל חיתום הדין בהו"ר ע"י מאות עמלי התורה. בירושלים נערך סדר הלימוד ע"י מאות מאברכי "רינה של תורה" ג' שעות רצופות בתענית דיבור בהיכל ישיבת "פורת יוסף", אשר גדשו את בית המדרש עד אפס מקום. ובשעת חצות נגשו ההמונים לשריד בית מקדשנו הכותל המערבי כאשר לפני התיבה מעתיר ברגש הגאון הצדיק רבי בנימין פינקל שליט"א מראשי ישיבת מיר. יחד עם האלפים שהתקבצו מכל רחבי הארץ וכן בעזרת הנשים מעבר למחיצה, הוזכרו על ידו ברגש כל שמות המצפים לישועה. בבני ברק גדשו מאות את היכל כולל "נחלת משה", ולאחר סדר לימוד רצוף בתענית דיבור התקיימה תפילת רבים בבית המדרש שעלה על גדותיו, כאשר לפני התיבה מעתיר בבכי ובתחנונים הגאון הצדיק רבי מרדכי ליבר הלוי כהן שליט"א ראש הכוללים. קודם תחילת המעמד נשא דברי התעוררות ראש ישיבת אורחות תורה הגאון רבי ברוך דב דיסקין שליט"א בגודל מעלת תפילת עמלי התורה, אשר זו ההשתדלות המהודרת בשידוכים. כאמור, אלפים רבים הגיעו מכל חלקי הארץ, להעתיר באווירה המיוחדת של בקיעת שערי שמים ששמעה יצאה למרחוק, כאות ומופת ע"י הנצרכים לזיווג שהוזכרו שם ונושעו בס"ד. ב"רינה של תורה" נערכו מראש עם אלפי חוברות סדר התפילה המסוגל כהוראת ליבם של ישראל זצוק"ל שהודפסו עבור משתתפי המעמד.

חיזוק מיוחד למעמד הגיע במכתבם המרגש של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א ושל חבר מועצגה"ת הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליט"א, אשר העידו "במעלת יקרת היכל התורה הגדול בית המדרש 'רינה של תורה' בארץ הקודש, והשכילו לעשות לבוא בכח התורה ועמלה להעתיר בדבר ישועה ורחמים בעת רצון בעד הזקוקים לזיווג אחרי שעות של רציפות הלימוד בעמל בתפילה בהתעוררות עצומה, לחלות פני מלך בהשתתפות אלפי ישראל, וכבר ידוע ומפורסם הדבר שרבים נושעו בסגולה נפלאה זו בכח התורה וכח התפילה ובס"ד ממשיכים לזכות את הרבים בזה"

על אף העומס הרב והגדול מהצפוי, ב"רינה של תורה" מסכמים בסיפוק רב את ההצלחה בהוצאת המבצע המורכב של מעמדות התפילה אל הפועל. "זכינו להיות שלוחי עמך בית ישראל להעתיר בבקשה ובתחנונים עבור כל צרת יחיד ויחיד" אומרים ב"רינה של תורה", "כל מי שהיה במעמד התפילה, וראה ושמע את הדמעות וההתרגשות, הרגיש בחוש ששערי השמיים נפתחים לקול השוועה האדירה שנשמעה בהם לישועת המצפים להקמת בית בישראל, ובס"ד נשמע ונתבשר בשורות טובות בקרוב".

צילום: דוד זר

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.