תיעוד מדהים! נחל צין היבש בנגב מתמלא פתאום על גדותיו