שלשים לפטירת הגר"ח: צפו בהקמת המצבה

עם תום ימי השלושים, הובאה מצבתו של הגאון רבי חיים גריינמן זצ"ל והוצבה על קברו שבבית החיים פוניבז' בבני ברק

אמש, עם תום ימי ה'שלושים', הובאה מצבתו של הגר"ח גריינמן זצ"ל והוצבה על קברו שבבית הקברות פוניבז' בבני ברק, בנוכחות קומץ אנשים.

המצבה הוצבה בתום 'השלושים' ולא בתום ה'שבעה', וזאת לפי הוראתו של הגר"ח עצמו.

מצבת הגר"ח גריינמן מנוסחת ללא שבחים רבים, זאת לפי צוואתו. אך הודגש בה כי היה תלמידו של מרן החזו"א זי"ע.

נוסח המצבה:

"מקום מנוחתו של מורינו ורבינו הרב הגאון הצדיק רבי חיים שאול בהג"ר שמואל זללה"ה גריינימן בעל מחבר ספרים חדושים וביאורים תלמידו של מרן החזו"א זללה"ה".

נלב"ע ביום שביעי של פסח עש"ק כ"א ניסן שנת תשע"ה תנצב"ה.

מחר יעלו בניו ובני משפחתו של הגר"ח לפקוד את ציונו במלאת ימי השלושים להסתלקותו.

photo_2015-05-10_20-48-14

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.