תכנית "נושמים לרווחה במרכזי העוצמה" להוצאת משפחות מעוני תורחב לכ-5,000 משפחות

תכנית "נושמים לרווחה במרכז עוצמה" הושקה לפני שלוש שנים ביוזמה ובמימון של משרד העבודה והרווחה, ובשיתוף גו'ינט ישראל, קרן רש"י, והשלטון המקומי. התוכנית מופעלת כיום ב-108 רשויות ברחבי הארץ ומלווה באופן אינטנסיבי כ-3,200 משפחות בשנה, ומעניקה שירותים שונים ל-13,500 אזרחים נוספים החיים בעוני ובהדרה חברתית. הפיילוט והמחקר מגלים כי בהשקעה ממשלתית של תקציב מיועד ניתן לסייע למשפחות המצויות בעוני באופן משמעותי ולכן יש צורך בהגדלה והרחבה של התכנית.

המשתתפים בתכנית הם יחידים ומשפחות החיים בעוני, ומתמודדים עם חסמים רבים ומיעוט הזדמנויות לשנות את מצבם. המשפחות המטופלות חיות בשגרה של הישרדות יומיומית בדאגות הקשורות בעוני ולכן אינן מצליחות לממש זכויות המגיעות להן .המשפחות המטופלות בתכנית מתמודדות עם חסמים מבניים המקשים עליהם לשפר את מצבם כמו 'מלכודת הקצבאות' – החשש כי הגדלת היקף משרה והכנסה יוביל לפגיעה בזכאות או בגובה קצבאות, כגון: סיוע בשכ"ד, מזונות, הנחה בארנונה וכדו'. בתחום התעסוקה אנו מגלים קושי למצוא עבודה מתאימה לכישורים וצרכים, בין היתר בשל המרחק גיאוגרפי ממרכזי תעסוקה.

המענים בתכנית מושתתים על ליווי מקצועי הדוק של עו"ס ייעודית ומלווה משפחות וכן סל מענים ושירותים גמיש בגובה של 8000 שח בשנה למשך שנתיים. הסיוע הכספי נועד ע"מ להתמודד עם החסמים ומאפשרת הפעלת מגוון רחב של מענים כמו ליווי תעסוקתי, ליווי בתהליך מיצוי זכויות אקטיבי , סיוע ברכישת מקצוע או ביזמות, ומגוון מענים קבוצתיים וקהילתיים למשפחות באמצעות מרכז עוצמה הפועל בכל מחלקה ברשויות המקומיות .

במחקר חדש המוצג היום בכנס של משרד העבודה והרווחה ומסכם שלוש שנים לתכנית עולה תמונה חיובית. המחקר ליווה אלפי משפחות וגילה עליה של 58% בגובה ההכנסה הממוצעת מעבודה למשק בית. עוד נמצא גידול של 17% בגובה השכר בקרב נשים ו-10% בקרב גברים. 38% מהמשתתפים הצליחו לפתוח עסק זעיר, ו-64% מצאו עבודה קבועה.

המחקר מצביע כי בקרב המשתתפים חלה עליה בתחושת הביטחון התעסוקתי והחשש מחוסר יציבות כלכלית ירד. במדדים שונים הבוחנים את יכולת ההתמודדות של המשתתפים עם החזרי חובות נמצא, כי חל שיפור הן בהערכתם העצמית לגבי יכולת החזרי חובות והן בפיחות במספר המקרים בהם ננקטו צעדי אכיפה כנגדם עקב אי עמידה בתשלומים. לסיכום ניתן לקבוע כי חל שיפור במידת שביעות הרצון הכללית מהחיים, וכן שיפור בתנאי הבריאות בחייהם של המשתתפים המוכיח כי השקעה ממשלתית נכונה יכולה להוציא משפחות מעוני ולספק מסלול להתפתחות ותרומה לקהילה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.