תלמידי החזו"א במכתב למתייצבים: "לסרב לבדיקת אישה ולדברים האסורים"

גדולי תלמידי החזו"א זי"ע במכתב לבחורי הישיבות המתייצבים בלשכות הגיוס מביאים את הוראתו הברורה לאחר שהורה להתייצב בלשכות הגיוס התנה זאת ב – "לא לתת לאישה לקחת את בדיקת הדם, וחייב לסרב לדברים האסורים". יצויין כי מבוצעים בשנים האחרונות הליכי מיון הכוללים אימות הנתונים ומבחן עברית, ובדיקות רפואיות אישיות על ידי רופאים גברים בלבד

גדולי תלמידי החזו"א זי"ע במכתב לבחורי הישיבות המתייצבים בלשכות הגיוס מביאים את הוראתו הברורה לאחר שהורה להתייצב בלשכות הגיוס התנה זאת ב – "לא לתת לאישה לקחת את בדיקת הדם, וחייב לסרב לדברים האסורים". יצויין כי מבוצעים בשנים האחרונות הליכי מיון הכוללים אימות הנתונים ומבחן עברית, ובדיקות רפואיות אישיות על ידי רופאים גברים בלבד.

במכתב עליו חתמו גדולי תלמידיו של מרן החזון איש הרב דוד שמידל, הרב יעקב מייזליש והרב שמעון זייבלד ופורסם בריכוזים החרדיים נכתב: "הוראת מרן החזון איש זי"ע למתייצבים לצבא, לעמוד על המשמר שלא להיכשל בדרך האיסור".

"עלינו לפרסם את הוראתו של מרן רבינו החזון איש שהורה לבני הישיבות שנקראו להתייצב בלשכות הגיוס על מנת לקבל הדיחוי אשר ניתן אז לכל מי שהביא תעודה מהישיבה שתורתו אומנות, "ההתייצבות" דאז, כללה רישום ובדיקות רפואיות רגילות".

"מרן החזון איש זצ"ל הורה לסרב ולא לתת לאישה לקחת את הדם לבדיקת הדם, ואף על פי שאמר שמעיקר הדין יש מקום להתיר, מכל מקום אל לבני הישיבות המתייצבים להסכים לכך, כך הורה מרן וכך עשו שומעי דברו".

F130128YS05

"חובה לפרסם הוראה זו אפשר לסרב להם, וצריך לסרב לדבר שאינו מן הראוי, וא"כ כל שכן וכל שכן שצריך לסרב לדברים האסורים, כדון להיות בשיחה עם מי שמבקש להדיחו מלימוד בישיבה, או המשמיע דברי ליצנות, שבאלה יש איסור חמור מעיקר הדין, וכל שכן כששיחות אלה עם אישה".

הרבנים מסיימים את מכתבם: "ובמקום שמושכים אותו לפנות לשיחה כזאת, או לשאר דבר אסור חייב הוא לסרב, ולעמוד בניסיון איומיהם אם יאיימו, תחזקנה ידיהם של אותם הנמנעים מתחילה להיכנס לניסיון".

יצויין, כי היום ישנה הנחיה ברורה שלא לחייב ביצוע בדיקות רפואיות פולשניות לחרדים המתייצבים בלשכות הגיוס. מבוצעים הליכי מיון הכוללים אימות הנתונים ומבחן עברית, בדיקות רפואיות אישיות על ידי רופאים גברים, ומבחן ממוחשב לקביעת נתוני איכות.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.