הצניעות והענוה מכלי המשכן / הרב יצחק לסרי

תישאר צנוע! וגם על תלמידי החכמים שנבילה טובה מהם / הרב יצחק לסרי


מה לומדים מכלי המשכן –
פרשת תרומה-
הפרשה שלנו עוסקת בכל ענייני המשכן, כל החכמה שהייתה כרוכה בבנייתו, כל הדברים שצריך לעשות לכבודו של ה' יתברך, לבנות בית לה' יתברך.

אבל לכאורה יש כמה תמיהות בכל מהלך בניית המשכן, אבל בעז"ה נוכל ללמד יסוד מוסר לחיים מתוך הפרשה: הפרשה מתחילה שצריך לבנות ארון עצי שיטים בגודל של 2 אמות וחצי, וצריך לצפות אותו מבחוץ ומבפנים בזהב, ועושים עליו כמין זר זהב מסביב,

ולכאורה קשה -מדוע צריך לצפות אותו מזהב גם מבפנים הרי מספיק בכך שיצפה אותו מבחוץ כי הרי לא פותחים את הארון אלא רק פעם בכמה זמן. ומדוע צריך לצפות אותו מזהב גם מבפנים?

ועוד קשה שהרי ראינו במשכן שצריך לכסותו ב10 יריעות של 4 מינים שונים של שש משזר תכלת וארגמן ותולעת שני, ועוד שהיו עושים מעשה חושב שזה מעשה אומן של בגד שהיו תופרים מצד אחד נשר ומצד אחד אריה ושניהם היו נראים משתי הצדדים. ובמה היה מכסים? היה עורות עיזים שהיו פורשים עליהם, ולכאורה א"כ מדוע הצריכו לעשות את כל העבודה הקשה הזו, וכל היופי וההדר הזה למשכן אם בסוף מכסים את הכל בעורות של עיזים? ועוד קשה-כתוב בהמשך הפרשה, שהיו עושים את המזבח מזהב טהור וכן את המנורה, וכן את כל כלי המשכן, את השולחן, הכפות וכו'. ואחרי שעשו את על זה, שמו את הכל מבפנים למשכן ליד הכרובים. ומה היה מחוץ למשכן? היה מזבח אדמה, היה הכל נראה פשוט. ולכאורה תמוה, מדוע עשו את כל זה מזהב, ולא שמו את זה בחוץ? ומה ששמו בחוץ היה רק מזבח אדמה?..

אלא כאן היסוד שאנו לומדים מהפרשה-הרבה פעמים אנשים בחיי היום היום, מראים כלפי חוץ דבר מסויים , ואילו כלפי פנים לא תמיד זה אמיתי ונכון. אדם יכול לחיות 70 שנה, אבל הכל במשחק יש לו מסיכה על הפנים, מראה כלפי חוץ שהכל בסדר, הכל זהב טהור, אבל מבפנים הכל רקוב, הכל נחושת, בלי שום משמעות.

וזה התורה באה ללמד אותנו שאדם לא יתגאה ויראה כלפי חוץ את המעשים הטובים שלו, את החסדים שלו, את המצוות שקיים, ואילו כלפי פנים זה לא אותו דבר. אם יש לך זהב אתה צריך לשמור אותו במקום שאף אחד לא רואה. עם זהב לא מסתובבים ברחוב ומראים לכל אחד, אלא שומרים עליו בצנעה.

וכך התורה מראה לנו, מכל המשכן שהוא הבית של היהודי, איך צריך להיראות, עם כל הפאר וההדר, אפי' שיש זהב, ומעשה חושב , ודברים מפוארים, אבל הכל מכוסה, לא רואים כלום. רק הארון הוא הדבר היחיד שיש לו זהב גם מבחוץ וגם מבפנים משום שהוא סמל לתורה שלנו שאדם שלומד תורה, הוא צריך להיות זהב גם מבחוץ וגם מבפנים, כמו שמצינו (יומא עב: וע"ע ברכות כח.)שכל תלמיד חכם שאין תוכו כברו אינו ת"ח .

יש אנשים שמראים רק חיצוניות, מראים כאילו הם מקיימים את התורה ואת המצוות, כאילו הם לומדים, אבל מבפנים הכל לא אמיתי, הכל משחק, ולכן התורה באה ואומרת שצריך להיות הארון מבחוץ ומבפנים אותו דבר.

ועל זה אומרים כל תלמיד חכם שאין תוכו כברו, נבילה סרוחה טובה הימנו. שאפי' נבילה היא מסריחה גם מבפנים וגם מבחוץ, ומי שיש בו תורה ורק מראה אותה כלפי חוץ ואין בתוכו באמת תורה ומצוות, לא שווה התורה הזאת. וכבר אמרינן בגמ' כל הלומד תורה בסתר תורתו מכרזת עליו בגלוי (מו"ק טז:). בסוף כולם יודעים מי באמת ת"ח.

וזה הלקח שלומדים מהפרשה-יש לך זהב תשמור לעצמך, תהיה צנוע ועניו, וכך תזכה להשיג דברים אמיתיים. ואם יש לך משהו אל תראה לאחרים, תעבוד את הקב"ה עבודת ה' אמיתית ולא רק בשביל מה יגידו ואיך יסתכלו עלי.
ה' יזכינו שנהיה עובדי ה' אמייתיים-אמן!
שבת שלום ומבורך!! וחודש טוב!!

היכנסו לאתר של הרב בכתובת :
http://www.haravlasry.com/
וכן לאתר הידברות.אפשר למצוא הרצאות בנושאים שונים.

הרב יצחק לסרי
רב קהילת אהבת שלום
מרילנד -ארה״ב

שיעור קצר לצפייה על הפרשה-

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.