תמונה מלמדת: האם מותר לברך תוך הנחת ידיים על הראש?

נידון בפוסקי ההלכה האם מותר לישראל לברך חברו עם שתי ידיים מעל ראשו, או שזה דומה למעשה הכהנים ואסור. תמונה של הגר"ח קניבסקי גילתה את מנהגו בעניין

יש נדון רחב בפוסקי ההלכה האם וכיצד מותר לישראל לברך את ישראל חבירו כשהוא נותן שני ידיו על הראש כמו שעושים הכהנים בשעת הברכה.

העלון התורני "דברי שיח", התייחס לכך בעלון הנוכחי לפרשת ויחי, ופרסם על כך תמונה מעניינת ממרן הגר"ח קניבסקי שליט"א.

העלון ציין כי בביאור הלכה תמה על מנהג העולם שנוהגים לברך אחד לחברו בין שהוא כהן או זר בלשון יברכך וגו', הלא זר עובר בעשה? וכתב ללמד זכות שאולי הם סוברים כמו הב"ח שדווקא בפריסת ידיים עובר בעשה.

גם הגר"א ותלמידיו היו מקפידים על כך, ויש מן הפוסקים האוסרים אף לכהן לברך בשתי ידיו שלא במנין ובחזרת הש"ץ, ומאידך בסידור יעב"ץ (סדר ליל שבת) כ' שיש להניח את שתי הידיים כשמברך וכן היה מנהג אביו החכם צבי והמנהג נתפשט להקל בזה הן בכהן והן בישראל כמובא בספרי הפוסקים.

גם מרן הגר"ח קניבסקי סובר כי מעיקר הדין אין בזה איסור, אבל מכל מקום לא נהוג לשים כלל ידיים על ראש המתברך.

בתמונה שצירף העלון, נראה הגר"ח שליט"א מבקש מכהן תלמיד חכם (הגאון רבי שמואל כהן מאלעד) שיברכו בברכה, היות והוא כהן, והכהן נוהג כמנהג אבותיו ושם שני ידיו על ראשו, ורבינו לא העיר על זה כלום ואף הודה לו לאחר מכן.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.