תעודת זהות ביומטרית חכמה תונפק לכלל תושבי מדינת ישראל

השר דרעי: ״המאגר הביומטרי נחוץ למניעת גניבת זהות של אזרחי ישראל והוא שמור ומאובטח ברמה הגבוהה ביותר״

 

שר הפנים  אריה דרעי, הודיע היום כי לאחר שבחן את ממצאי תקופת המבחן הוא החליט כי תיעוד ביומטרי חכם יונפק לכלל תושבי מדינת ישראל. התזכיר לתיקון החוק הופץ היום, כאשר בשבועיים הקרובים יהיה זמן להערות הציבור. לאחר מכן תועבר ההחלטה לאישור ועדת השרים ואם תאושר – תובא להצבעה בכנסת. המאגר יכלול תמונת פנים ושתי טביעות אצבע. עם זאת תינתן לכל תושב האפשרות להחליט כי תמונות טביעות האצבע לא יישמרו במאגר.

דרעי אמר: ״אני משוכנע כי מתווה זה מהווה איזון מיטבי בין השמירה על הפרטיות ובין חובתה של המדינה להגן על תושביה מפני התחזות וגניבת זהות. זאת על מנת לספק לתושבי מדינת ישראל תיעוד אמין ומהימן".

כזכור, תקופת מבחן החלה ביום 30.6.13 ונועדה לבחון בין השאר את נחיצות קיומו של המאגר הביומטרי ואת המידע שיש לשמור בו. לאחר מכן הונחו בפני השר  דרעי דיווחי הרשות לניהול המאגר הביומטרי ורשות האוכלוסין, המלצת הוועדה המייעצת והממונה על היישומים הביומטריים במשרד ראש הממשלה וגורמי מקצוע נוספים המעורבים בפרויקט. לאחר כל זאת, הכריע שר הפנים דרעי כי קיים צורך וחיוניות בקיומו של מאגר נתונים ביומטריים.

דרעי מצא כי קיומו של המאגר נחוץ על מנת לתת את המענה הנדרש שבגינו נחקק החוק למניעת התחזות וגניבת זהות של תושבי המדינה ולספק לתיעוד החכם את רמת המהימנות הנדרשת. כמו כן השתכנע השר דרעי, כי ננקטו כל האמצעים הדרושים לשם הגנה על פרטיות התושבים, אבטחת המידע במאגר ומניעת ניצולו לרעה. זאת, בין היתר, תוך קבלת אישור של כל הגורמים הנדרשים והמוסמכים שנקבעו לעניין זה בחוק.

בד בבד, ובהתאם לסמכותו, החליט השר הרב דרעי, כי ניתן ונכון יהיה לבצע שינויים מסוימים בהסדר הקיים ובהיקף הנתונים שישמרו במאגר, כך שלכל תושבי ישראל תינתן האפשרות להחליט בדבר סוג הנתונים הביומטריים אשר יכללו במאגר. תושב אשר יבחר כי טביעות האצבע שלו לא יישמרו במאגר, יקבל תיעוד אשר תוקפו יהיה עד חמש שנים וזאת בכדי שלא לפגוע ביכולת למנוע זיוף וגניבת זהות.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.