תעודת יורה יורה תחשב לתואר ראשון

לאור דרישת ח"כ הרב אורי מקלב תעודת יורה יורה תחשב כמקבילה לתואר ראשון לצורך הליכי גישור | בנוסף תוקם ועדת חריגים אשר בסמכותה לאשר גם מגשרים בעלי תעודת הוראה

לאור דרישת ח"כ הרב אורי מקלב תעודת יורה יורה תחשב כמקבילה לתואר ראשון לצורך הליכי גישור | בנוסף תוקם ועדת חריגים אשר בסמכותה לאשר גם מגשרים בעלי תעודת הוראה

ועדת החוקה דנה ואישרה הבוקר סופית את תקנות בתי המשפט, בתקנות נכללו תנאי הסף להיכלל ברשימת המגשרים המוכרת על ידי בתי המשפט ובתי הדין, התקנות נועדו להסדיר את רשימת המגשרים שתעמוד לרשות בתי המשפט בבואם להפנות מתדיינים להליכי גישור במסגרת הליכים משפטיים. התקנות קובעות את תנאי הסף הנדרשים ממגשר )כשירות, השכלה, כישורים וניסיון.

למרות התנגדות הדרג המקצועי במשרד המשפטים אושרו טוענים רבניים אשר אינם עורכי דין לכהן כמגשרים לענייני משפחה, בנוסף לאור דרישת ח"כ הרב אורי מקלב תעודת יורה יורה של הרבנות הראשית לישראל תחשב כמקבילה לתואר אקדמי לעניין תנאי הסף הנדרשים מאדם המבקש להיכלל ברשימת המגשרים של בתי המשפט. בנוסף לאור דרישת ח"כ אורי מקלב תוקם ועדת חריגים אשר יהיה בסמכותה לאשר גם מגשרים בעלי תעודת הוראה כך שאף תעודת הוראה או תעודה המוכרת על ידי הממשלה תחשב גם היא כעמידה בתנאי סף המאפשר להיכלל ברשימת המגשרים של בתי המשפט.

חה"כ אורי מקלב אמר לאחר הדיון כי אין חולק על חשיבות התקנות לרשימת המגשרים וצריך להתאים אותם למצב הקיים, לצרכים וגם לראות בעין עתידית. הגישור הוא דרך טובה לפתרון סכסוכים. חשוב שיהיו אנשים ראויים ומקצועיים, וכדי למנף את התחום חייבים לאפשר לעוד אנשים להשתלב. ככל שנסדיר טוב את המקצוע, השימוש בכלי הגישור יגבר.

ח"כ מקלב הוסיף כי ראוי שאף בני המגזר החרדי שהם בעלי השכלה תורנית אשר אינה פחותה מתארים אקדמים יוכלו לשמש כמגשרים, עוד ציין ח"כ מקלב כי תוספות אלו יקלו על המתדיינים וימנעו דיונים בבתי המשפט. יצויין כי פעילות זו הינה בהמשך לחוק של ח"כ הרב גפני והרב מקלב להעדפה מתקנת בשירות המדינה שנועד ליצור אפליה מתקנת לעובדים חרדים בקרב המגזר הציבורי.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.