תפילת מנחה שהצילה את הרך הנימול מנזק המוהל • סיפור מופלא שאירע עם הרב פירר • ועוד סיפורי פלא בני זמנינו האזינו במדור הכנה לשבת – בלעדי

סיפר הגה"צ המשפיע רבי אלימלך בידרמן שליט"א: מעשה שהיה לפני כמה שבועות, באברך שאני מכירו שעשה ברית ולקח מוהל מהמשפחה, אך אותו מוהל כנראה שלא היה מומחה במיוחד ועשה נזק גדול שחתך יותר מדי רח"ל, והיה סכנה לתינוק.

הלך ושאל רופאים מומחים שלא מצאו עצה לבעיה, כשהלך לר' אלימלך פירר אמר לאבי הבן שיש לו מישהו יחיד מומחה בשיחזור איברים, וצריך להטיס מיד את התינוק לחו"ל, רק צריכים להכין למומחה 250 אלף $, האברך המבוהל חשך עליו עולמו, מאחר ולא ידע איך נראה סכום כזה ואיך משיגים אותו.

כשסיפר זאת לחברותא בכולל, אמר לו החברותא על אתר כי הולכים לזעוק להקב"ה בתפילת מנחה ובאידיש אמר לו "מען וועט גיין אויסשרייען א מנחה", לזעוק ולזעוק ולהרקיע שחקים עד שה' ישמע אותו ויביא ישועה לתינוק שזקוק לרפואה וכמובן ישועה להשגת הכסף העצום למומחה בשיחזור איברים.

והם הלכו למקום שלא הכירו אותם, וזעקו שם בקולות ובזעקות נוראות כמעט שעה, לאחמ"כ הוא רואה כי הרב פירר חיפשו בטלפון, כשהתקשר אליו אמר לו עשית משהו כבר, בינתיים אל תעשה כלום, ואחרי שעה ר' מילך פירר מתקשר אליו שוב אני מקוה שעוד לא עשית כלום, וסיפר לו כי הרבה רופאים מחכים למומחה הגדול, ורוצים להתלמד ממנו, ואתה רק תרויח מזה כי לא רק שהקופ"ח תשלם אתה לא תיאלץ לשלם פרוטה אחת, כי הוא מגיע ואתה יכול להרויח. זה כוחה של מנחה. (דקה 41)

*מדוע פרשת נצבים חייבת להיקרא לפני ראש השנה?

*נקרא נצבים כי כבר בשבת עוברין כבני מרון

*האבא שביקש מבנו שכשילמד עמו יקרא לו רבי ולא אבא (משל)

*אין אדם חוטא ולא לו – ולא לו אותיות אלול כי אז אין שייך לחטוא

*למה זנב הבהמה הוא למטה?

*עצה בדוקה איך להיפטר מעל הטרדות וההרהורים שבא על האדם

*ראיה שאפי' מתעטש זה מן השמים

*למה ראש השנה הוא אצל כל עם ישראל 2 ימים? (הסבר מיוחד)

*האיש שהשליך את המזוודה של היהלומים לפני הטיסה לחבירו וביקש שישמור לו עליו (משל נוקב)

*הלוליין שהשיב מתי היה לו הכי קשה במעשיו?

*איתא בשם צדיקים שיום א' דסליחות זה הסניגור ליום הדין

*ואל המיניקות תשפיע שלא יחסר חלב מדדיהן הולך על המשפיעים שיהיה להם מה להשפיע תמיד לישראל.

*הגרי"ח זוננפלד שהפתיע את המלמד ששאל האם לילך לוותר על סליחות לטובת החיידער?

*למה לומדים תקיעת מאה קולות מסיסרא גוי גמור? (הסבר נורא)

*האיש שסיפר להרה"ק הרמ"מ מלעלוב על זקינו הרה"ק רבי דוד מלעלוב שזקינו לקחו טרמפ. וזכה בזכותו לאריכות ימים. וברכת מוהר"ד נתקיימה במלואה (דקה 30)

*משל על הילד שהיה לו מלבוש חדש עם פתק שלא ידע מה כתוב בו

*צריך לדעת שהמתפלל בכוונה בר"ה אין תפילתו חוזרת ריקם (רבינו בחיי)

*והיה כי יצעק אלי ושמעתי כי חנון אני (ההסבר למה ישמעהו ה' למרות שאינו צודק, והקשר לר"ה וימי התשובה)

*לא אומרים סליחות מבקשים סליחות

*מעשה בר"ב ממעז'יבוז שהשיב לאיש שירד לחייו "סלחתי כדברך".

*כשאדם אומר חטאתי, שום מלאך לא יכול לפגוע בו.

*החיילים שסיפרו לצמח צדק ששטפו את הכפתורים לכבוד החג- ובתמורה ביקשו שהוא ישטוף את עוונותיהם.

*השפע חיים שדאג למחזורים ושופרות לניצולי שואה, ולקח עמו את רבי מילך רוזנבוים אבא של ר' יקותיאל רוזנבוים מפ"ת שיסייע לו ואמר לו כי הם דומים למעלית (דקה 54)

*הרב לנדא זצ"ל אמר סליחות בביה"כ הגדול אך רק דמעות ובכיות היו הסליחות

*ולעת ערב ירחץ במים היינו לפני ערב ר"ה תבכה בדמעות ותרויח מזה שכבוא השמש – יבוא אל המחנה.

*הקבלת פנים של היום להקב"ה – אל תזרקו אבנים (משל נוקב)

*האיש שניצל מהמשפט מאחר ושם משפחתו היה כהן ולא קאהן

*הרוסי שתפס את היהודי ובסוף גילהו כי הוא גם יהודי ואת פחדו שהטיל בפניו כדי שיידע שצריכים לפחד מאימת הדין.

*הרה"ק ר"א מבעלזא מה סוד הסליחות שלימד את החזן, בכוונה?

*מעשה דרבינו יהודה הנשיא שבאו עליו יסורים בגלל העגל (ההסבר והדמיון לזמנינו)

*הדיבוק שפרש מהאדם כי הוא כבר סבל בושות (מעשה נורא)

*הרב שך שסיפר כי הח"ח ישב עם בחור כל הלילה של ליל כל נדרי וחיזק אותו ועודד אותו

*גדולה תשובה שמגעת, דהיינו גם אם זה היה מגעת ופגעת בכסא הכבוד גם אז גדולה תשובה ונמחל לך.

*המשפיע רבי אלימלך מה למד מכך שחתם לשכן שרצה להרחיב מרפסת (דקה 35שעהו)

*אברך מהחבורה שלנו שניתק האינטרנט ופרנסתו השתפרה פלאים והיום הוא מנהל חברה לנתק האינטרנט (סיפור)

*מעשה נורא מרבי משה ארי' פריינד עם היהודי הנסתר שהצילו מאכילת חתול את מאכלו

*ר"ש מזועיהל שניקה את הביוב עם הקיטעל ביו"כ (סיפור)

*הסימן בראש השנה היא לא לפגוע ביהודי.

*האיש שבכה כי הוא צריך להיות הסוס

את כל אלו ועוד תמצאו כאן במדור "הכנה לשבת" בשיחתו המיוחדת של מגיד המישרים המפורסם לתהילה הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א המתפרסם כאן ב'קוקר' מדי שבוע בער"ש בלעדית.

שמעו ותחי נפשכם:

להאזנה:

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.