תקדים: דרעי יציג בבג"ץ את עמדתו בעניין המרכולים

 במסמך בן 15 עמודים מפרט השר את חשיבות ערך השבת מבחינה יהודית וסוציאלית ומציג 8 נימוקים לבטל פרשנות מוטעה בחוק שעות עבודה ומנוחה

העמדה היהודית: תקדים היסטורי נרשם היום במדינת ישראל, כאשר משרד הפנים והעומד בראשו, השר אריה דרעי, באמצעות היועמ"ש של המשרד, מגישים לבג"צ תשובה משפטית מנומקת בחשיבות שמירת השבת במדינה ישראל. התשובה מגיעה במסגרת בקשת השר דרעי לקיום דיון נוסף ומורחב בנושא פתיחת המרכולים בת"א בשבתות.

יצוין, כי עמדה מפורטת ומנומקת זו הינה חריגה, בהיות היועהמ"ש המשיב הקבוע מטעם הממשלה לבית המשפט העליון. היתר מיוחד זה השיג השר דרעי לאחר שלא הסתפק בנימוקי היועמ"ש המבקש אף הוא דיון חוזר, וטען כי בנושא חשוב וערכי זה, יש לאפשר לו להציג בפני השופטים את שלל הנימוקים במלואם.

התשובה המפורטת המשתרעת על פני 15 עמודים, עליה שקדו הצוות המשפטי במשרד הפנים וראש מטה השר עו"ד משה ארבל, פותח השר בחשיבות ערך השבת ואומר כי "השבת והשמירה עליה הינה אבן יסוד בסוד קיומו של העם היהודי". להבדיל, הוא מצטט דברים שכתבו ראשי הציונות בחשיבות השבת, כדוגמת ביאליק שכתב, "בלי שבת אין צלם אלקים וצלם אנוש בעולם".

בהמשך, מציג השר לא פחות משמונה נימוקים, כי להפריך את הפרשנות המוטעה, כאילו חוק שעות העבודה והמנוחה חל על רק המעסיק ולא על העובד, וכך יהיה מותר יהיה להעסיק אינו יהודי בשבת. השר דרעי מוכיח מעל לכל ספק מבחינתו, כי הסעיף בא לאסור על עצם פתיחת והפעלת עסקים בשבת לצרכי מסחר.

בסיכום הדברים כותב השר דרעי: "הסוגיה העומדת על הפרק אינה נוגעת ועוצרת אך ורק לגבולות עירית תל אביב יפו ולחוק העזר שבגינו ניתן פסק הדין, אלא הינה בעלת השלכות רחבות היקף על כלל מדינת ישראל, צביונה של השבת במרחב הציבורי, שמירת על לכידות החברה וזכויותיהם החברתיות סוציאליות של אזרחי ותושבי מדינת ישראל ויכולתם של אלו, בדגש על האוכלוסיות המוחלשות, לממש את זכותם לשבות ביום השבת ולהיות עם בני משפחתם".

על כן מסכם השר דרעי: "הנני סבור כי נוכח כבודה של השבת ועל רקע חשיבותה של ההלכה שנפסקה והיותנו מדברים בהלכה הנוגעת ומשליכה באופן מהותי על צביונה של מדינת ישראל והינה בעלת משמעות ציבורית רחבה, הרי שיש לראות בנסיבות המקרה כמי שמקימות עילה והנני סבור כי אף מחייבות, קיום דיון נוסף בפני הרכב מורחב".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.