"לא לחתום דיחוי לאלו אשר אינם זכאים"(גלריה)

חברי ועד הישיבות התכנסו בבית ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי גרשון אדלשטיין המכהן כנשיא ועד הישיבות לצידו של פוסק הדור הגאון רבי ניסים קרליץ. הגרי"ג אדלשטיין אמר בפתח דבריו כי יש לעשות מאמצים שלא לזרוק אף בחור מהישיבה. בהחלטות הכינוס נכתב: "להפקיד הקפדה יתרה ובכל התוקף שלא לחתום על מתן דיחוי בשום פנים לאלו שאינם זכאים למעמד 'תורתו אומנותו' {החלטות ועד הישיבות}

חברי ועד הישיבות התכנסו בבית ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי גרשון אדלשטיין המכהן כנשיא ועד הישיבות לצידו של פוסק הדור הגאון רבי ניסים קרליץ. הגרי"ג אדלשטיין אמר בפתח דבריו כי יש לעשות מאמצים שלא לזרוק אף בחור מהישיבה. בהחלטות הכינוס נכתב: "להפקיד הקפדה יתרה ובכל התוקף שלא לחתום על מתן דיחוי בשום פנים לאלו שאינם זכאים למעמד 'תורתו אומנותו',

בכינוס שהחל בשעה 15:30 הוקרא מכתבו של נשיא מועצת חכמי התורה הגר"ש כהן שכתב בדבריו: "הנני קורא לכל הגורמים והנוגעים בדבר להמשיך ולשמור על צביון עולם הישיבות בכל הנושאים העומדים על הפרק ובפרט בנושא הגיוס ללא פשרות כלל. ומה שהיה הוא שיהיה"

הגר"ש הוסיף: "ולבני הישיבות הע"י אני קורא לחזק ולהתחזק בלימוד התורה ובשמירת הסדרים בהתמדה ובפרט בימי שישי ושבת קודש ששכרם כפול ומכופל כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה, ואין מזרזין אלא למזורזין". כתב הגר"ש.

בכינוס השתתפו בין היתר: הגר"א פינקל, הגר"ד לנדו, הגרב"מ אזרחי, הגר"ש בעדני, הגרמ"י שלזינגר, הגרמ"מ פרבשטיין, הגר"ש אלתר, הגרי"מ וייס, הגר"ב סולוביצ'יק, הרה"צ רבי מנחם ארנסטר, הגאון רבי יוסף משה דב הלברשטם – בן האדמו"ר מצאנז והרה"צ רבי ישראל ברזובסקי בן האדמו"ר מסלונים.

לכינוס הובאו מכתביהם של מרן רה"י הגראי"ל שטיינמן, פוסק הדור הגר"נ קרליץ וכאמור הוקרא מכתבו של הגר"ש כהן נשיא מועצת חכמי התורה.

בפתחו של הכינוס נרשמה אנקדוטה מעניינת, כאשר המארח הגרי"ג אדלשטיין ביקש מהצלמים לצאת מחדר הישיבות, קם ממקומו ונעל את הדלת על מנת לשמור על פרטיות בכינוס הרגיש.

בהחלטות שהוקראו בסוף הכינוס נכתב: בין היתר כי "מרנן ורבנן ראשי הישיבות חברי הוועד שליט"א התכנסו על מנת לחזק את עולם התורה ובני הישיבות בדברים הצריכים חיזוק וכמו שכתוב ארבעה דברים צריכים חיזוק תמיד ותורה מהם וראוי לנכון לעורר ביותר על החיזוק הנדרש בערבי שבתות וביותר בזמן הקיץ שהיום גדול וידוע מאמר הרמב"ן כל המקודש מחבירו חרב מחבירו, על כן ראוי להם לעמלי התורה די בכל אתר ואתר המקימים עולם בתלמודם לנצל זמנים אלו ויראו על ידי כן ברכה והצלחה גדולה בתלמודם".

בנוגע לביטול חוק הגיוס נכתב: "ראשי הישיבות חברי הוועד הביעו את דעתם נוכח התקנות המתגבשות בימים אלו בתקנות הנוגעות להסדר דחיית גיוסם של בני הישיבות ועמדתם הברורה שהנוהל שהיה קיים עד עתה חייב להימשך ללא כל שינוי".

עוד נכתב כי" חברי הוועד שליט"א הביעו את דעתם בדבר החובה הנדרשת מכלל ראשי מוסדות התורה להפקיד הקפדה יתרה ובכל התוקף שלא לחתום על מתן דיחוי בשום פנים לאלו שאינם זכאים למעמד 'תורתו אומנותו', וכפי עמדתם והוראתם הברורה של ראשי ונשיאי ועד הישיבות זצוק"ל ויבדלחט"א, והמיקל בזה הינו בגדר חב לאחריני באופן חמור ביותר".

צילום: שוקי לרר
צילום: שוקי לרר

resized_DSC_0675

resized_DSC_0312

resized_DSC_0326

resized_DSC_0333

resized_DSC_0343

resized_DSC_0382

resized_DSC_0384

resized_DSC_0393

resized_DSC_0398

resized_DSC_0404

resized_DSC_0406

resized_DSC_0416

resized_DSC_0421

resized_DSC_0425

resized_DSC_0437

resized_DSC_0439

resized_DSC_0450

resized_DSC_0461

resized_DSC_0465

resized_DSC_0468

resized_DSC_0473

resized_DSC_0476

resized_DSC_0491

resized_DSC_0516

resized_DSC_0523

resized_DSC_0527

resized_DSC_0533

resized_DSC_0542

resized_DSC_0545

resized_DSC_0551

resized_DSC_0553

resized_DSC_0555

resized_DSC_0559

resized_DSC_0568

resized_DSC_0572

resized_DSC_0576

resized_DSC_0588

resized_DSC_0593

resized_DSC_0600

resized_DSC_0610

resized_DSC_0613

resized_DSC_0616

resized_DSC_0620

resized_DSC_0631

resized_DSC_0637

resized_DSC_0648

resized_DSC_0655

resized_DSC_0657

resized_DSC_0662

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

  1. החרטוטים הרשומים על הנייר לא שווים את הנייר.

    מי כמוהם יודע זאת |
    הגב