תקנות קרינה ממתקני חשמל, שמטרתן לצמצם את החשיפה לשדות המגנטיים

מתקני חשמל, ובהם מתקנים לייצור חשמל – כגון תחנות כח, מתקנים להולכה ולחלוקה של חשמל, קווי מתח, שנאים וקווי חלוקת חשמל – הם מקורות קרינה, שהקמתם והפעלתם טעונות היתר על פי חוק הקרינה הבלתי מייננת. מתקנים אלה מייצרים סביבם קרינה המורכבת משדה מגנטי, שנקבע כ"מסרטן אפשרי" על-ידי ארגון הבריאות העולמי, ומשדה חשמלי שיכול בין היתר לגרום להתחשמלות.

במידת הצורך ניתן לצמצם את השדה המגנטי באמצעים שונים, וכן לצמצם את החשיפה לשדה המגנטי, בעיקר על ידי הגדלת המרחק ממקור השדה או באמצעות שימוש בחומרים שעוצרים את התפשטותו.

מאז כניסת חוק הקרינה הבלתי מייננת לתוקף, החלטות הממונה בעניינים הנוגעים למשק החשמל נעשו בהתאם להמלצות שבדוח ועדת מומחים לעניין שדות מגנטיים, שבה היו חברים נציגי המשרד להגנת הסביבה, משרד האנרגיה, משרד הבריאות, חברת החשמל ונציגי אקדמיה ומכוני מחקר.

כעת, עיקרי ההמלצות שבדוח ועדת המומחים יוטמעו בתקנות מחייבות, במסגרתן ייקבע סף חשיפה לגבי שהייה קצרת מועד בקרבת מתקן חשמל. לגבי חשיפה ממושכת, תיקבע סדרת אמצעים שיש לנקוט לשם צמצומה, וכן היקף תקציבים שיש להקצות לנושא מצד הגורמים העוסקים בהקמה ובהפעלה של מתקני חשמל.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.