תשלומי יתר יוחזרו לצרכן בדיוק כפי שנגבו בתוספת ריבית, הפרשי הצמדה והוצאות

"אנחנו מתקנים היום עוול מכעיס ומשווים את הלקוח לחברה.״

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק החזר גביית יתר של חבר הכנסת איתן כבל וקבוצת חברי כנסת.

מוצע לקבוע כי חישוב תשלומים שנגבו ביתר מצרכן או לקוח יעשה באותה שיטה ובאותה דרך לפיה חישב הגוף העסקי את החוב – לסכומים אלה יתווספו שכר טרחה, הוצאות, ריבית או הצמדה, כפי שנגבו מהצרכן או מהלקוח.

בדברי ההסבר נכתב: "גופים פיננסיים, תאגידים בנקאיים וכן עוסקים אשר מנהלים הליכי גבייה נגד לקוחותיהם, נוהגים לגבות ריבית פיגורים גבוהה וכן הוצאות והצמדות שונות, בעוד שבמקרים בהם מתברר כי הלקוח הוא זה שזכאי להחזר כספי מהגופים האמורים, מקבל הלקוח או הצרכן לפי העניין, את כספו במחיר הקרן, ולעיתים בתוספת הפרשי הצמדה, אך ללא ריבית הפיגורים הגבוהה פי כמה, שכר טרחה או תוספות למיניהן.

מוצע לתקן את חוק הבנקאות, את חוק הגנת הצרכן, ואת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים, כדי למנוע מגופים עסקיים, תאגידים בנקאיים ונותני שירותים פיננסיים מלפעול נגד לקוחותיהם שלא בתום לב."

ח"כ כבל: "המצב המקומם שחברות מערימות ריביות והצמדה על חובות אבל כאשר הן בעצמן חייבות כסף הם יכולות למשוך ולמרוח את החוב מבלי שהלקוח יפוצה ולבסוף לא להשיב ללקוח את מלוא הסכום שנגבה- שלא כדין. אנחנו מתקנים היום עוול מכעיס ומשווים את הלקוח לחברה.״

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.