​הטרגדיה שחשפה פנקסים ישנים של הגראי"ל

במהלך ימי השבעה גילו בני משפחתו בין כתביו מסמך היסטורי ונדיר, דפי "קבלות" מלפני למעלה מיובל שנים, שנכתבו בכתב ידו של מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א לרפו"ש, כשעליהם חתומים תלמידיו מקורביו באותה התקופה, בני שיעור ג' בישיבת פוניבז' לצעירים. { הקבלות}

בשבוע שעבר נסתלק בחטף לבית עולמו הגאון רבי גבריאל זלושינסקי זצ"ל, מחשובי תלמידי החכמים בבני ברק וחתנו של משגיח ישיבת פוניבז' הגה"צ רבי חיים פרידלנדר זצ"ל.

במהלך ימי השבעה גילו בני משפחתו בין כתביו מסמך היסטורי ונדיר, דפי "קבלות" מלפני למעלה מיובל שנים, שנכתבו בכתב ידו של מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א לרפו"ש, כשעליהם חתומים תלמידיו מקורביו באותה התקופה, בני שיעור ג' בישיבת פוניבז' לצעירים.

בכותרת הדף נכתב: "קבלה [בל"נ]. קבלות שנתקבל ביום ז' תשרי תשכ"ג, לשנת תשכ"ג"
ולאחמ"כ מפרט מרן הגראי"ל ארבעה קבלות: א) לא להצטרף לתוך חבורת של ג' אנשים לפחות המדברים דברים בטלים כדי שעי"ז לא ימשך לדיבורים אסורים.
ב) שלא לדבר עם החברותא שלו בשעה שלומד איתו חוץ מד"ת.
ג) שאם יעלה בדעתו להתחצף ימנע לכ' שמים כל שלשה פעמים הראשונים של היום שיעלה בדעתו.
ד) לחשוב לפני התפלה שהוא נוצר לבקש מד' וגם להזהר מאד לכוין בברכת אבות שזה מעכב דיעבד מעיקר הדין.

בדף נוסף הנושא את התאריך "אור לכ"ט אלול תשב"ך" – ערב ראש השנה, כותב הגראי"ל: "אחר שקריאת ספרים חיצוניים ועתונים חפשיים גורם לרחק את הלבבות מיראת השם ואהבתו בין מצד שיש בו כפירה ומינות וביזוי וזלזול בדברי חז"ל הקדושים דברי ניבול פה וליצנות ומביא לידי קרירות ביראתו יתב' וזה א' מן המפריעים העיקרים להתקרב לעבודתו ולתורתו יתב' לכן קיבלנו על עצמינו בקבלה חזקה [בל"נ] לא לקרוא במשך כל שנת תשכ"ג הבעל"ט שום עתון מהחפשים וכן בספרים חיצוניים וזה נעשה לכבודו יתב' כדי שעי"ז נוכל להתרחק מן המפריעים ולקרב עצמנו לעבודתו יתב' וע"ז באנו על החתום יום הנ"ל".

החתומים כולם, תלמידי חכמים ידועי שם העומדים כבר בשנות השבעים לחייהם, ביניהם ניתן למנות את ראש ישיבת פוניבז' הגאון הגדול רבי שמואל מרקוביץ שליט"א, הגאון רבי משה גולדשטיין שליט"א ראש ישיבת שערי יושר, הגאון רבי דוד לוי שליט"א, הגאון רבי יעקב במברגר שליט"א, ולהבדיל בין חיים לחיים המגיד מישרים הגה"צ רבי ראובן קרלנשטיין זצ"ל והנפטר הגאון רבי גבריאל זלושינסקי זצ"ל ועוד.

פרסום הקבלות ההיסטוריות, בכתב ידו של מרן הגראי"ל, עורר בימים אלו הד רב בעולם הישיבות, כאשר רבים בוחרים להתחזק לרפואתו השלימה, בקבלות אלו עליהם עורר מרן שליט"א לפני למעלה מיובל שנים.​

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.