​שמחת תורה בפוניבז': כך נמכרו ההקפות ב'אם הישיבות'

בישיבת פוניבז', כמסורת של שנים וכפי שהנהיג מרן הרב מפוניבז' זללה"ה, לא כל תלמידי הישיבה רשאים להחזיק בספר תורה במהלך ההקפות בהיכל הישיבה, אלא אך ורק בחורים ש"רכשו" את ההקפה, תמורת קבלות לחיזוק לימוד התורה במהלך השנה הבעל"ט

יום שמחת תורה היה בישיבה מאז ומקדם מעין "יום דין" למינוף הצמיחה התורנית ועלייתם של בני הישיבה בתורה ובשקידה. כאשר ראשי הישיבה זצ"ל מעודדים את התלמידים לקבל על עמם קבלות גדולות ולעמוד בהם במהלך כל ימי השנה.

בתיאור היסטורי שנשתמר מתקופתו של מרן הרב מפוניבז' זללה"ה מתואר יום שמחת תורה במחיצתו: "היה מחבר פיוט בן מילה אחת, ושר אותו מאות פעמים בכל הניגונים והריקודים, 'לערנען לערנען' 'ללמוד ללמוד'… ויש שהיה משתלב במחולות בין שני בחורים ומחבק עמהם באהבת נפש, ותוך כדי ריקוד ושירה הוא לוחש באוזנו של הבחור לימינו 'קלאר ווערן ש"ס' 'קלאר ווערן ש"ס' – קבל עליך עכשיו ללמוד בהתמדה עד שתהיה בקי בכל הש"ס. אחר הוא פונה לשמאלו וחוזר ולוחש בעצם הרקידה באוזנו של הבחור השני 'קלאר ווערן ש"ס' 'קלאר ווערן ש"ס' וכעבור רגעים ספורים הוא כבר נמצא בקטע אחר של מעגל הרוקדים, ומתחבק שוב עם פרחי תורה אהובי נפשו, להלהיבם שיהיו בקיאים בש"ס…".

"הוא שהנהיג בישיבה את מכירת הכיבודים בשמחת תורה, פסוק ב'אתה הראת' וכיוצא, במחירים מפולפלים של מאות ואלפי דפים גמרא, או אפילו הש"ס כולו, אשר הקונים העילויים התחייבו ללמוד במשך השנה הבעל"ט. והיה מנצח אישית על כל מהלכי הבורסה הזאת, המכרזים והתחרויות, כשפניו קורנות מרוב אושר ושמחה, באמרו שעושה ביום זה את העסקים – 'ביזנס', הטובים ביותר מכל השנה, בריקודים של שמחת תורה".

למרות שכבר בשנה שעברה דומה היה שנשברו כל שיאי המכירות, אך התברר שהשיא עדיין לפנינו. והשנה נשברו בישיבת פוניבז' שיאים חדשים, כשלראשונה בהיסטוריה הפכה רכישת ההקפות באמצעות קבלות לתופעה המונית, כשכמעט 630 תלמידים זכו השנה לראשונה להקיף הקפה עם ספר התורה.
5 בחורים קיבלו על עצמם ללמוד ולסיים את כל הש"ס בבלי בשנה הקרובה, וזכו לקבל ספר תורה בהקפה הראשונה לצד ראשי ורבני הישיבה שליט"א.

140 בחורים קיבלו על עצמם לימוד רצוף בימי שישי במשך 6 שעות בתענית דיבור בחודשי החורף הקרוב, כאשר לצורך כך הוקצה ביהמ"ד 'אולמי סגל' הממוקם בבנין הישיבה, ובו לא מתקיימת תפילת מנחה בשעות הצהרים, בכדי שלא לקטוע את הרצף הלימודי.

260 בחורים קיבלו על עצמם ללמוד עד שמחת תורה תשע"ח, 4 פעמים בעיון את כל מסכת גיטין שתילמד בשנה הקרובה בישיבה, גפ"ת ועם הראשונים רמב"ן, רשב"א, ריטב"א, רי"ף ור"ן.

95 בחורים קיבלו על עצמם לימוד רצוף של 14 שעות ביום ברציפות למשך שבוע, כשהמכירות מתבצעות על פי סדר פרשיות זמן החורף הקרוב.

130 בחורים קיבלו על עצמם חיזוק לימי שבת ומוצאי שבת, כאשר במשך כל שבתות החורף הם ילמדו ברציפות 5 שעות בליל שבת, ו-5 שעות נוספות ברציפות במוצאי שבת, ובסה"כ 10 שעות ברציפות מידי ש"ק ומוצש"ק.

לפני ההקפות כאשר מתבצעות המכירות הפומביות, סבב ראש הישיבה הגר"ש מרקוביץ שליט"א בין הבחורים באולם הישיבה ועודד את ההתחרות בין התלמידים על העלאת רף הקבלות מעלה מעלה, בחורים מבוגרים 'אלטער'עס' שהיססו להעמיס על עצמם התחייבויות גדולות זכו להבטחה לישועה בקרוב.

בישיבה מציינים אנקדוטה מעניינת, בעיצומם של ההקפות עצר הגבאי את השירה והכריז כי על דעת רבני הישיבה גם בחורים שטרם הספיקו לרכוש הקפה בעת המכירה שהתקיימה לפני תחילת ההקפות, יכולים לעשות זאת כעת, ובמקום התקיימה מכירה נוספת ובה הצטרפו למעלה ממאה תלמידים נוספים.

במהלך מסיבת נעילת החג שהתקיימה בחדר האוכל של הישיבה עם שקיעת החמה של יום שמחת תורה, נשא דברים הגרי"מ דז'ימיטרובסקי שליט"א, והביא בשמו של אביו הגאון הגדול רבי יצחק דז'ימיטרובסקי זצוק"ל על המעלה העצומה של מקבלי הקבלות ביום שמחת תורה ועל ההשפעה האדירה שישנם לקבלות אלו על כלל בחורי הישיבה במשך כל ימות השנה.

יצויין, כי בהוראת ראשי הישיבה לא עודכן הגרי"מ דז'ימיטרובסקי שליט"א בפטירת אביו זצוק"ל, שנסתלק דקות ספורות לפני התקדש חג שמחת תורה. ובדבריו שנשא במסיבת החג הזכיר את הדברים בשם "אבי מורי שיהיה בריא". לאחר תום דבריו, דקות ספורות לפני צאת הכוכבים כאשר על פי ההלכה אמורים לחול עליו דיני אונן, פנה אליו הגר"ש מרקוביץ שליט"א ובישר לו את הידיעה הקשה.

מיד לאחר ההקפות השניות שקוצרו בשל מסע ההלוויה והסתיימו בשעת ערב מוקדמת, עלו כלל תלמידי הישיבה לירושלים, בכדי לחלוק כבוד אחרון להגאון הגדול רבי יצחק דז'ימיטרובסקי זצוק"ל, שהיה מוותיקי ראשוני תלמידי הישיבה מאז הקמתה וחביבם של כל ראשי הישיבה לדורותיה.

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.