11 העילויים: ראשי הישיבות העניקו פרסים למחברי הספרים – גלריה

בהתרגשות מיוחדת ובתחושת שמחה של מצווה התקיים מעמד "יקרא דאורייתא" – אירוע הוקרה לגדולי ראשי הישיבות וכן הענקת פרסי ירושלים לספרות תורנית לאחד עשר מחברי ספרים מובחרים, שנערך למחרת חג השבועות בירושלים, בהשתתפות גדולי ישראל, אדמורי"ם ורבנים חשובים, מורי הוראה, ראשי קהילות קודש, אישי ציבור וקהל משתתפים רב.

במרכז המעמד הועלו על נס יצירותיהם המופלאות ותרומתם הגדולה לעולם התורה וההלכה של גדולי ראשי הישיבות, הגרב"ד פוברסקי שליט"א ר"י פוניבז' מח"ס "בד קודש" והגרא"ש שמרלר שליט"א ר"י צאנז מח"ס "דברי אליהו".

מאות תלמידים מובהקים, לומדי ורבני הישיבות הקד' פוניבז' וצאנז, לא הסתירו התרגשותם בעת שבאו לקחת חלק במעמד הגדול, בו צוין יובל שנים של הרבצת תורה ויצירה תורנית בידי ראשי הישיבות שליט"א.

כניסתם לאולם של הרבנים הגאונים שליט"א לוותה בשירה אדירה של "אשריכם, אשריכם, תלמידי חכמים שדברי תורה חביבים עליכם…" לקול צלילי התזמורת שריגשה את כל קהל המשתתפים בניצוחו של בעל המנגן ר' יענקי רובין ומקהלתו.

בזה אחר זה הגיעו ועלו לבימת הכבוד חתני פרסי ירושלים לספרות תורנית, עליהם נמנים אברכים נכבדים, רבנים, דיינים ומרביצי תורה, מחברי ספרים תורניים, שפרי יצירתם התורנית הומלץ בידי רבני הוועדה שאף הם הופיעו על בימת הכבוד.

בהדרת כבוד נשמעו דברי תורתו של הגאון רבי ברוך דוב פוברסקי שליט"א ראש ישיבת פוניבז' שנשא את המשא המרכזי במעמד הגדול, בהם הרחיב במעלת יגיעת התורה ועמלתה בידי אלו הממיתים עצמם באוהלי התורה וההלכה, שכמוהם כמחזיקי דור העתיד של כלל ישראל.

את המעמד הגדול פתח והנחה הרב גבריאל שטאובר מנהל האגף לתרבות  תורנית בעיריית ירושלים, יוזם פרס ירושלים לספרות תורנית, שקיבל בברכה את קהל המשתתפים, חכמי ורבני הישיבות הקדושות ובני משפחות חתני הפרס. בדבריו הדגיש את מטרת המעמד בפרט ופרס ירושלים לספרות תורנית ככלל, לעודד ולחזק את לומדי התורה לכבדם ולהוקיר מעמדם בקרב שלומי אמוני ישראל. "אך סמלי הוא להעלות על נס תרומתם האדירה של לומדי והוגי תורתנו הקדושה, בימים אלו בהם מבקשים לפגוע חלילה בלומדי התורה בני הישיבות הקד'. אך אנו כאן כדי לומר אין אומתנו אומה אלא בתורתה ואין כבוד אלא תורה" הצהיר בגאון הרב שטאובר.

בקשב רב נשמעו דבריו הנרגשים של הרה"ג ר' אליהו אבא-שאול, ר"י משכן ציון וחבר וועדת הרבנים לפרס, ששיבח את מחברי הספרים החשובים, שיצירותיהם עלו על שולחן מלכים והתעטרו בכבוד וביקר, תוך שהם התקבלו בהערכה עצומה בתפוצות ישראל, כל אחד בתחומו. בדבריו הרחיב

למשתתפי המעמד חולקה חוברת מהודרת בהפקת המעמד האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים.

במעמד השתתפו נציגי הציבור בעיריית ירושלים, סגן ומ"מ ראה"ע הרב יוסף דייטש, סגן ראה"ע הרב יצחק פינדרוס, חברי מועצת העיר הרב שלמה רוזנשטיין והרב ישראל קלרמן, יועץ ראש העיר הרב אברהם קרויזר, חברי וועדת ההיגוי של המעמד בראשות הרב טוביה פריינד.

לשבחים רבים זכתה חברת ההפקה "אפקט" בניהולו של ר' אפרים זילברברג על ההשקעה והמסירות הרבה. מאות משתתפי המעמד התפזרו בתחושה עילאית במטרה להרמת קרנה של תורה ולהאדרתה, לחבבה על לומדיה ועוסקיה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.