11 חודש להסתלקות מרן הגרי"ש אליישיב זיע"א – סיקור אירועים

שלושה אירועים מרגשים ישולבו במעמד ציון 11 חודשים להסתלקותו של מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל: הכנסת ספר תורה, סיום הש"ס שבע פעמים בעומק העיון וסיום המסכת הראשונה שנלמדה מאז ההסתלקות בשיעור הוותיק ב'תפארת בחורים'

ביום חמישי הקרוב, ימלאו 11 חודשים להסתלקותו של מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב זצוק"ל.
בני המשפחה והתלמידים יציינו את האירוע יחד עם מאות תלמידי מוסדות ישיבת הר"ן במעמד מרכזי של סיום הש"ס והכנסת ספר תורה שנכתב במיוחד לעילוי נשמתו.
סיום כתיבת האותיות ייערך בבית בנו, הגאון רבי משה אלישיב – רב תפארת בחורים, משם ייצא ספר התורה בתהלוכה ויוכנס לארון הקודש בבית המדרש המפורסם, הקראוון, בו עבד הגרי"ש זצ"ל את קונו בתורה ובתפילה בעשור האחרון לחייו.
כתיבת ספר התורה החלה בימי השבעה ביוזמת תלמידו חביבו הגאון רבי צבי ויספיש, ראש ישיבות הר"ן, שפנה לסופר ירא שמים המקפיד בכתיבתו על כל דקדוקי ההלכה של הגרי"ש זצ"ל.
התרגשות רבה נרשמת לקראת הסיום שיערוך הגאון רבי משה אלישיב על מסכת ביצה, המסכת הראשונה שנלמדה בשיעורו מאז פטירת הגרי"ש כאשר באמירת הקדיש יכובד זקן התלמידים רבי פנחס מנדלסון.
בנוסף, ייערך סיום ש"ס תלמוד בבלי שנלמד שבע פעמים על ידי תלמידיו ובני משפחתו של הגרי"ש וכן על ידי מאות תלמידי מוסדות ישיבת הר"ן.

בסיום הש"ס יכובד הגאון רבי בנימין דוד אלישיב ובאמירת הקדיש יכובד הגאון רבי אברהם אלישיב.
הלומדים התחייבו ללמוד את הש"ס בעיון, כהוראתו של הגרי"ש בחייו, לפיה "ללמוד בלי להבין, זה כמעט לא שווה כלום", ואכן, עמלו במשך חודשים ארוכים על לימוד בעיון של דפי הגמרא.
ביום חמישי הקרוב, ימלאו 11 חודשים להסתלקותו של מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב זצוק"ל.
בני המשפחה והתלמידים יציינו את האירוע יחד עם מאות תלמידי מוסדות ישיבת הר"ן במעמד מרכזי של סיום הש"ס והכנסת ספר תורה שנכתב במיוחד לעילוי נשמתו.
סיום כתיבת האותיות ייערך בבית בנו, הגאון רבי משה אלישיב – רב תפארת בחורים, משם ייצא ספר התורה בתהלוכה ויוכנס לארון הקודש בבית המדרש המפורסם, הקראוון, בו עבד הגרי"ש זצ"ל את קונו בתורה ובתפילה בעשור האחרון לחייו.
כתיבת ספר התורה החלה בימי השבעה ביוזמת תלמידו חביבו הגאון רבי צבי ויספיש, ראש ישיבות הר"ן, שפנה לסופר ירא שמים המקפיד בכתיבתו על כל דקדוקי ההלכה של הגרי"ש זצ"ל.
התרגשות רבה נרשמת לקראת הסיום שיערוך הגאון רבי משה אלישיב על מסכת ביצה, המסכת הראשונה שנלמדה בשיעורו מאז פטירת הגרי"ש כאשר באמירת הקדיש יכובד זקן התלמידים רבי פנחס מנדלסון.
בנוסף, ייערך סיום ש"ס תלמוד בבלי שנלמד שבע פעמים על ידי תלמידיו ובני משפחתו של הגרי"ש וכן על ידי מאות תלמידי מוסדות ישיבת הר"ן.
בסיום הש"ס יכובד הגאון רבי בנימין דוד אלישיב ובאמירת הקדיש יכובד הגאון רבי אברהם אלישיב.
הלומדים התחייבו ללמוד את הש"ס בעיון, כהוראתו של הגרי"ש בחייו, לפיה "ללמוד בלי להבין, זה כמעט לא שווה כלום", ואכן, עמלו במשך חודשים ארוכים על לימוד בעיון של דפי הגמרא.
ובתוך כך: בימים הקרובים צפוי לצאת ספרו של הגר"צ ויספיש, 'גדולה שימושה', ובו 750 עמודים אודות שקידתו והתמדתו המופלאה של הגרי"ש זיע"א.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.