120 שנה לקמניץ: כינוס יסוד לבוגרים

כנס יסוד התאחדות בוגרי מוסדות ישיבת קמניץ במלאות מאה ועשרים שנה ליסוד הישיבה

במוסדות ישיבת קמניץ מציינים השנה את מלאת מאה ועשרים שנה ליסוד הישיבה, בראשות בעל ה"ברכת שמואל" זיע"א, הישיבה שנוסדה בסלבודקה בשנת תרנ"ז ובימי מלחמת העולם הראשונה נדדה לוילנא עד שקבעה מושבה בקמניץ הייתה אבן שואבת לאלפי בחורים שגדלו לתלמידי חכמים מרביצי תורה, למעלה מארבעים שנה עמד בראשה מרן ה"ברכת שמואל", עד פטירתו ביום ה' כסלו ת"ש.

בתקופת השואה נהרגו עקדה"ש חלק גדול מבחורי הישיבה, וחלקם גלו לערבות סיביר. חתני הברכת שמואל זיע"א הגאונים רבי ראובן גרוזובסקי ורבי משה ברנשטיין זצוק"ל נדדו ממקומם ונסעו זה לארה"ב וזה לא"י, יחדיו עמלו לקומם את ישיבת קמניץ בא"י ולהכינה לקליטת פליטי הישיבה שסבבו בערבות סיביר. הגאון רבי משה ברנשטיין זצוק"ל עמד בראשות הישיבה יחד עם הגאון רבי יעקב משה ליבוביץ זצוק"ל ומאז ועד היום זכו לחסות בצילה אלפי תלמידים בכל מוסדות הישיבה, הת"ת הישיבה קטנה והישיבה גדולה, שיצא שמם לשם ולתהילה באיכות המיוחדת של תלמידיה כשרוחו הגדולה של המייסד בעל ה"ברכת שמואל" זיע"א חופפת על כלל תלמידי הישיבה והמוסדות .

זה שנים רבות מקוננת השאיפה בלב בוגרי הישיבה להתקבץ יחדיו תחת ארגון התאחדות בוגרי הישיבה לחזק ולהתחזק בקנייני התורה והיראה שזכו לקבל בנעוריהם בישיבה. במלאת מאה ועשרים שנה ליסוד הישיבה הקדושה, התארגן ועד מבין בוגרי מוסדות הישיבה על מנת לכונן את ההתאחדות במסגרתו יתאגדו בוגרי מוסדות הישיבה לדורותיה.

הועדה המכינה החליטה לקיים כנס יסוד התאחדות בוגרי מוסדות ישיבת קמניץ ביום היארצייט של מרנא בעל ה"ברכת שמואל" באור לה' כסלו, ביום ראשון פרשת ויצא בבנין החדש של הישיבה רחוב יחזקאל 22 פינת רחוב עזרא.

בועדה המכינה הוחלט כי הכנס יהיה על טהרת בוגרי מוסדות הישיבה בלבד, וכל האורחים הנכבדים ונואמי הכבוד יהיו מבוגרי מוסדות הישיבה בלבד. בין בוגרי המוסדות נמנים גדולי תורה רבנים מפורסמים, ראשי ישיבות ורמי"ם שחלקם למדו במוסדות הישיבה מהת"ת עד ישיבה גדולה, (וכהגדרת אחד מחשובי הבוגרים ראש ישיבה מפורסם: למדתי בקמניץ מאל"ף בי"ת ועד ברכת שמואל).

בכנס היסוד ישאו דברי פתיחה הגאון רבי משה ברוורמן שליט"א ראש ישיבת מאה שערים, שנמנה על בוגרי הת"ת הישיבה קטנה והישיבה גדולה.

אח"כ יובא דברם של שרידי תלמידי מרנא הברכת שמואל זיע"א הגאון רבי ישראל גרבר שליט"א בן אחותו ותלמידו המובהק. הרה"ג רבי משה שמעונוביץ שליט"א והרה"ג רבי אליהו דולינסקי שליט"א

את דבר ותיקי תלמידי הישיבה מתקופת יסוד הישיבה יביא הגאון הגדול רבי זלמן נחמיה גולדברג שליט"א.

לאחר מכן ישמיעו את דבר בוגרי הישיבה והמוסדות. הגאון רבי שלמה קנייבסקי שליט"א (בן מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א) ראש ישיבת קרית מלך שנמנה על בוגרי הישיבה גדולה, הגאון רבי דוד מילר שליט"א מראשי ישיבת פוניבז'  שנמנה על בוגרי הישיבה גדולה, הגאון רבי ישראל בונם שרייבר שליט"א ראש ישיבת נתיב הדעת ורב הקהילה החרדית באשדוד שנמנה על בוגרי הכולל, הגאון רבי מאיר קסלר שליט"א מרא דאתרא "קריית ספר" שנמנה על בוגרי הכולל, הגאון רבי בנימין גרבוז שליט"א דיין בביה"ד של מרן הגר"נ קרליץ שליט"א שנמנה על בוגרי הת"ת והישיבה קטנה, המשפיע הגה"צ רבי צבי מאיר זילברברג שליט"א שנמנה על בוגרי הכולל.

את המשא המרכזי ישא מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי יצחק שיינר שליט"א חבר מועצת גדולי התורה.

דברי נעילה ישא הגאון רבי  בנימין פינקל שליט"א מראשי ישיבת מיר שנמנה עם בוגרי הת"ת הישיבה קטנה והישיבה הגדולה.

בדבריהם יעלו הבוגרים זכרונות מן הימים אשר שקדו על תלמודם בין כתלי הישיבה והמוסדות ובה התעלו מעלה מעלה וקנו קנייני התורה.

בפני אלפי בוגרי הישיבה והמוסדות תוצג תוכנית מפתיעה וארוכת טווח שתאגד את בוגרי הישיבה והמוסדות לכדי חטיבה אחת.

הועדה המכינה שקדה להשיג את רשימות בוגרי הישיבה והמוסדות, אך בטווח הזמן שעמד לרשותם, לא הצליחו להגיע לרשימת הבוגרים המלאה, כמו"כ מחמת שיבושי הדואר רבים מההזמנות לא הגיעו ליעדם, ועל כן מבקשים אנשי הועדה המכינה מכל בוגרי הישיבה ומוסדותיה להתקבץ יחדיו לכנס היסוד למען כבוד התורה ולומדיה.

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.