החרדים דורשים שלא לתקצב חילולי שבת בירושלים

הנציגים החרדים קיבלו תיאבון והביאו הצעה שתבוא בשבוע הבא לישיבת מועצת העיר לפיה תופסק כל העברת תקציב למינהל יובלים, עד לפירוקו.{ קיבלו תיאבון}

לאחר הודעת היועץ המשפטי  של עיריית ירושלים שקבע כי תבוצע אכיפה למרכולים שלא שומרים על חוק העזר העירוני, הנציגים החרדים קיבלו תיאבון והביאו הצעה שתבוא בשבוע הבא לישיבת מועצת העיר לפיה תופסק כל העברת תקציב למינהל יובלים, עד לפירוקו.

 

בהצעה נכתב כי מועצת העיר ירושלים רואה כערך עליון את שמירת השבת בעיר ירושלים ואת המשכו של הסטטוס קוו אשר היה נהוג שנים רבות בעיר, להימנע מחילולי שבת בפרהסיה בעיר, ומחזקת את ידי ראש העיר אשר הורה שלא לבצע חילולי שבת ברחבי העיר במתקנים עירוניים או על ידי גופים הפועלים מטעם העירייה וכשלוחותיה.

 

בהמשך הטיוטה  נכתב כי עיריית ירושלים, אגפיה ומחלקותיה, מונחים לשמר את הסטטוס קוו הנהוג בשמירת השבת בירושלים, ולפעול להפסקת ההפרות של חוק העזר העירוני ושל הסטטוס קוו בכל הנוגע לקיומה של פעילות עסקית אשר יש בהם חילול שבת בפרהסיה בירושלים עיר הקודש.

 

עוד נכתב כי מועצת העיר מנחה את הדרג הניהולי של העירייה להנחות את כל הדרגים המקצועיים האמונים על האכיפה, לוודא כי נעשה כל הנדרש למימוש החלטה זו.

בהצעה ההחלטה נתכב  עוד כי מועצת העיר מחליטה כי לא תובא לוועדת כספים, לוועדת תמיכות, או לכל ועדה שהיא, בין מקצועית ובין ציבורית וכן למועצת העיר, שום בקשה לאישור תקציב כלשהו למינהל יובלים.

 

לגבי הפעילויות השונות לאוכלוסיית קרית יובל והשכונות המקבלות את השירות ממינהל יובלים, הם יתקיימו באמצעות תקצבו מינהל קהילתי אחר.

לסיום נכתב, "כי מועצת עיריית ירושלים, על אגפיה ומחלקותיה, לא יתקצבו כל גוף עירוני או סמי עירוני, או הפועל כשלוח או זרוע של העירייה, ובמתקנים אשר הוקצו לטובת פעילות בשכונות השונות, אשר מחלל שבת בפרהסיה".

 

בר 2 בר

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.