מיוחד: הסגולה של 'המגיד' לשבת מברכים – ניסן

אלו שלושת הסיפורים אותם נהג המגיד מקאזיץ לספר מידי שבת מברכין של חודש ניסן כסגולה להצלחה וישועה בכל העניינים {אל תפספסו}

סיפור 1

מעשה ביהודי עשיר שהכין לפני הפסח יין שרף, ונסע עם החבית למכור את היי"ש, ועבר עם החבית את הגבול בין מדינה למדינה, וכשעבר את הגבול תפסו אותו שומרי הגבול ולקחו ממנו החבית יי"ש, כי היה אסור מחוק המדינה לסחור עם יי"ש מבלי רשיון מיוחד, ונסע היהודי תכף להרבי רבי אלימלך (מליזענסק) זי"ע ובכה מאוד שלקחו ממנו החבית יי"ש, אז אמר הרבי רבי אלימלך שילך ויאמר לשומרי הגבול שיטעמו מהחבית יי"ש ויראו שזה מים ולא יי"ש, וכך עשה היהודי וצווה לשומרי הגבול לטעום מהחבית יי"ש וראו שהיא מלאה מים ולא יי"ש,ונתנו לו בחזרה החבית יי"ש, והיהודי חזר שוב להרבי רבי אלימלך ובכה לפניו איך שהחבית יי"ש הינם מקור ההכנסה עבורו לצורכי פסח ועכשיו החביות יי"ש מלאות מים, אז אמר לו הרבי רבי אלימלך שיטעום ויראה שהחבית מלאה יי"ש, וכך הווה שהחבית חזר ליי"ש, והיה להיהודי צרכי פסח בהרחבה גדולה יותר מכל שנה.

סיפור 2
מעשה במלך שאבדה טבעת וציווה לחפש הטבעת, ומי שקיבל עליו לחפש הטבעת נתן לו המלך הרבה מעות שיהיה לו אפשרות לחפש הטבעת, והיה שם איזה יהודי שהיה עני ואביון ולא היה לו במה להכין צרכי פסח, אזי אמרה לו אשתו הנה אתה רואה שהמלך נותן מעות למי שרוצה לחפש טבעתו, תלך גם אתה ותאמר למלך שאתה גם כן רוצה לחפש הטבעת והמלך ייתן לך מעות, ובזה המעות יהא לנו להכין צרכי חג הפסח, ונראה בעיניו עצת אשתו, והלך למלך ואמר שרוצה ג"כ לחפש טבעתו והמלך נתן לו מעות, והיהודי הכין בזה המעות צרכי פסח בהרחבה גדולה, והיהודי היה ג"כ מכניס אורחים והביא לביתו לליל הסדר הרבה אורחים.

למלך היה יועץ גוי שונא ישראל שחרה לו שהיהודי רימה את המלך והלך בליל הסדר וקרה למלך בא תראה מה היהודי עשה עם הכסף שנתתה לו, והמלך הגיע בקטע של דיינו והיהודי היה אומר אילו הוציאנו וכו' וכל האורחים היו עונים "דיינו" וכך בכל בית , וליועץ הגוי קראו "דייני" ואמר המלך היהודי עכשיו עושה חקירה מי גנב את הטבעת וכולם אומרים דייני(=דיינו בהברה חסידית), וצווה המלך לאסור את היועץ ולהכותו עד שיודה, וכך היה שהודה שגנב את הטבעת והיה ליהודי צרכי פסח בהרחבה גדולה יותר מכל שנה.

סיפור 3
מעשה ביהודי שעבד אצל הפריץ, ופעם אמר לו הפריץ נכון שאם לא הייתי מפרנס אותך היית גווע מרעב, אמר לו היהודי יש אלוקים והוא זן ומפרנס לכל, ויש לו הרבה שליחים,ומיד חרה לפריץ ופיטר את היהודי, וזה היה לפני פסח והיהודי היה עני ולא היה לו צרכי פסח.

ולפריץ היה קוף ופעם נכנס לאוצר המטבעות עם הקוף ובדק וציחצח ומישמש בפיו את המטבעות, כשיצא הפריץ עשה הקוף מה שהפריץ עשה וגם שם מטבעות בפיו ובלע אותם ונחנק, כשחזר הפריץ וראה את הקוף מת צווה למשרת שיזרוק את הקוף המת ליהודי שפיטר, כשזרק המשרת את הקוף לחלון היהודי נקרעה בטן הקוף, והיהודי המבוהל שמע רעש ובא וראה פגר של קוף ומטבעות זהב בתוך בטנו, וכך היה לו צרכי פסח בהרחבה.

בליל הסדר הלך הפריץ לראות את היהודי וראה שיש לו כל טוב ושאלו מהיכן?  סיפר לו היהודי שזרקו לו קוף עם מטבעות לתוך ביתו, אמר לו הפריץ עכשיו כבר אני מודה שהשם זן ומפרנס לכל, והיה ליהודי צרכי פסח בהרחבה גדולה באותה שנה.

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.