30 למרן: אלפי קבלות טובות הונחו היום על קברו של מרן

כשהגיעה הידיעה המרה והאיומה, על הסתלקותו לגנזי מרומים של מרן, התכנסנו מקובלי הישיבה, בקברו של רבי שמעון בר יוחאי, על מנת לחשוב איך ניתן לעשות נחת רוח למרן על כל מה שעשה עבור עם ישראל, וכיצד לזכות את העולם היהודי כולו בעשיית נחת רוח לצדיק.

הוחלט להקים מוקד מיוחד, כבר בימי השבעה (הפועל עד היום במספר 054-8500100) בו יכלו להצטרף עמך בית ישראל למעמד סיומי הש"ס וסיומי ספר הזוהר הקדוש, כאשר המערכת הממוחשבת נותנת לכל מתקשר דף קודש עבור מרן שאותו הוא זוכה לסיים עד הערב בכל יום מימות השבעה.

כמו כן במערכת הממוחשבת והמשוכללת שהוקמה, התבקשו המתקשרים לקבל על עצמם קבלות טובות לכבוד נשמתו הטהורה של מרן רבינו עובדיה יוסף זצוקלל"ה, ולספר לרבני הישיבה על הקבלות. רבבות אנשים התקשרו למוקד, כאשר פעמים רבות המוקד לא עמד בעומס והוצרכנו לתגבר את המערכות. אלפים של יהודים, גברים ונשים, ילדים ומבוגרים, אשכנזים וספרדים, כולם כולם התקשרו למערכת לספר על הקבלות שהבטיחו עבור נשמתו של מרן.  כל הקבלות שהתקבלו במערכות הועתקו לחוברת מהודרת, אשר תונח על קברו של מרן זצוקלל"ה.

מי ששמע את ההקלטות של עם ישראל, שהקליטו במערכת הממוחשבת את הקבלות עבור מרן, מבין עד כמה למרן יש נחת עצומה במרומים, מהקבלות הטובות שקבלו על עצמם עם ישראל, לכבוד נשמתו הטהורה. מי שראה את עשרות אלפי האנשים, שקבלו על עצמם ללמוד בכל יום מימות השבעה פרשה מספר הזוהר או דף גמרא, יודע עד כמה נחת יש למרן, שכל כך מסר נפשו לתורה.

עם ישראל גם זכה במהלך השבעה בכל יום לסיים 3 פעמים את הש"ס כולו, לכבוד נשמתו של מרן, ופעמיים את ספר הזוהר הקדוש. בחוברת הובאו עשרות סיפורי חיים, של אנשים שקבלו על עצמם לסור מדרך החושך ולשוב לדרך האור, לכבוד נשמתו של מרן זצוקלל"ה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.