40 מיליארד שקל, זהו הסכום שהישראלים לוו בשביל רכבים חדשים

"כלי רכב מהווים את עיקר הנכסים המשועבדים של החברות, ואם תתרחש הצפה בשוק הרכב המשומש, מרבית הבטוחות שלהן עלולות לאבד מערכן מעבר לחזוי"

מנתונים שמתפרסמים היום עולה כי חברות כרטיסי האשראי והמערכת הבנקאית העמידו לרשות הרוכשים רכבים חדשים 40 מיליארד שקל.

גם כי מצוין בדוח של בנק ישראל נתונים אלו המצביעים על גודל האשראי שמשקי הבית לקחו על עצמם עדיין הבנק טוען שאין בכך משום סיכון היות והרכבים עצמם משמשים כבטוחות ואין סיכוי בשוק זה לירידות חדות במכירי הרכבים .

גם חברות הרכב הגדילו את הלוואותיהם כך שהיקף ההלוואות לחברות מענף הרכב עמד על 1.2 מיליארד שקל, ובתקופה המקבילה היה צנוע יותר ועמד על 674 מיליון שקל.

בדוח כותב בנק ישראל : "סיכון ייחודי לחשיפה לענף המסחר בכלי רכב נובע מהאפשרות שתחול ירידה בשווי כלי הרכב המשועבדים כבטוחות לטובת הגורמים המממנים את החברות הפועלות בענף, והירידה תחרוג מהאומדנים החזויים מראש. כלי רכב מהווים את עיקר הנכסים המשועבדים של החברות, ואם תתרחש הצפה בשוק הרכב המשומש, מרבית הבטוחות שלהן עלולות לאבד מערכן מעבר לחזוי".
ואם לא די בנבואת הזעם הזו ממשיך בנק ישראל :

"גם חברות המסחר בכלי רכב חשופות באופן ישיר לסיכון הכרוך בירידת שווי הבטוחות, וזאת דרך החשיפה למשקי הבית ולחברות החוכרות. תרחיש כזה עשוי להביא לכך שהלווים יחזירו למשווקים את כלי הרכב המשמשים בטוחות כשערכם בפועל נמוך בהרבה, וכך יגרמו הפסדים גדולים ליבואנים ולחברות ההחכרה. אמנם החברות רושמות את כלי הרכב המשועבדים בשווי מופחת (נמוך מעלותם לפי המחירון), והן מפחיתות את שווים גם כאשר הן משעבדות אותם לגורם המממן. אולם הסיכון נשקף מכך ששווי כלי הרכב יפחת מעבר לחזוי".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.