מועצת רואי חשבון מפרסמת את ציוני הבחינה בנושא חשבונאות פיננסית מתקדמת מועד אביב 2018

שיעור המעבר הכללי של כלל הנבחנים בבחינה הינו 40.9%

המוסדות המובילים בשיעור המעבר: אוניברסיטת בן גוריון (79%), האוניברסיטה העברית (65%) ואוניברסיטת תל אביב (65%)

51.4% מכלל הנבחנים, אשר ניגשו לראשונה לבחינה בחשבונאות פיננסית מתקדמת- מועד אביב 2018, עברו בהצלחה את הבחינה.

ביום 15.7.2018 נערכה בבנייני האומה בירושלים בחינת ההסמכה בכתב של מועצת רואי החשבון בנושא חשבונאות פיננסית מתקדמת. במהלך היום (7.10.2018) נשלחים ציוני הבחינה לנבחנים.

מועד זה התאפיין בירידה משמעותית בכמות הנבחנים, ובפרט בכמות הנבחנים אשר ניגשו לראשונה לבחינה. מגמה זו משקפת את מגמת הקיטון במספר הנרשמים ללימודי חשבונאות במוסדות הלימוד השונים.

להלן הנתונים הראויים לציון בקשר עם הבחינה:

לבחינה ניגשו 722 נבחנים ונבחנות. מדובר במספר נמוך יחסית ביחס למועדים קודמים.

(במועד סתיו 2017 ניגשו 972, במועד אביב 2017 ניגשו 910, במועד סתיו 2016 – 1184, אביב 2016 – 909)

· מוסדות הלימוד המובילים בשיעור המעבר: אוניברסיטת בן גוריון (כ- 79% מקרב הבוגרים שניגשו לראשונה לבחינה עברו אותה בהצלחה), האוניברסיטה העברית (כ-65%) ואוניברסיטת תל אביב (כ-65%).

· 459 נבחנים ניגשו לראשונה לבחינה (כ-64% מקרב כלל הנבחנים). שיעור המעבר של הנבחנים בקבוצה זו עומד על 51.4%.

· כ- 36% (263) מהנבחנים במועד זה הם נבחנים חוזרים, אשר ניגשו לבחינה בפעם השניה או יותר. שיעור המעבר של הנבחנים בקבוצה זו עומד על 26.7%.

· שיעור המעבר הכללי של כלל הנבחנים בבחינה הינו 40.9%

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.