48% מכלל הנבחנים שניגשו לראשונה לבחינה לרו"ח עברו בהצלחה

ביום 2.8.2018 נערכה בבנייני האומה בירושלים בחינת ההסמכה בכתב של מועצת רואי חשבון בנושא ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות. בחינה זו היא הבחינה הסופית השנייה (לצד הבחינה בחשבונאות פיננסית מתקדמת שציוני הנבחנים בה פורסמו בתחילת השבוע).

48% מכלל הנבחנים אשר ניגשו לראשונה לבחינה עברו אותה בהצלחה. מדובר בשיעור מעבר נמוך ביחס למועדים קודמים בבחינה זו (כך למשל, במועד סתיו 2017 עמד שיעור המעבר הכולל על 68%, במועד אביב 2017 עמד שיעור המעבר על 58% ובמועד אביב 2016 על 63%).

שיעור המעבר הנמוך מגיע לאחר שגם בבחינה בחשבונאות פיננסית מתקדמת, שתוצאותיה פורסמו בתחילת השבוע, בלט שיעור מעבר נמוך. יצוין כי רוב מכריע ממי שניגשו לראשונה לבחינה זו ניגשו גם לבחינה האמורה בחשבונאות פיננסית מתקדמת. בעוד שביחס לבחינה בחשבונאות פיננסית נבדקו על ידי המועצה טענות מצד הנבחנים (טענות שנדחו על ידי המועצה לאחר בדיקתן), ביחס לבחינה זו בביקורת לא נתקבלו כל טענות, אך שיעור המעבר הנמוך חזר על עצמו באופן מובהק. במועצת רו"ח הביעו דאגה נוכח התוצאות, בייחוד על רקע המחסור ההולך וגובר במתמחים איכותיים עליו מדווחות פירמות ראיית החשבון בארץ, והשאיפה לעודד השתלבותם של צעירים מוכשרים נוספים במקצוע.

בנוסף יצוין, כי בדומה למספר הנבחנים הנמוך יחסית בבחינה בחשבונאות פיננסית, גם בבחינה זו בביקורת נרשמה ירידה משמעותית במספר הנבחנים. מגמת הקיטון במספר הנבחנים משקפת את מגמת הקיטון במספר הנרשמים ללימודי חשבונאות במוסדות הלימוד השונים.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.