סגולות מנצחות ובדוקות לפורים – וידאו

סגולות מנצחות לימי חג הפורים!

1)כותב בספר סגולת ישראל בזה הלשון: "מקובל מגדולי עולם, כי סגולה גדולה בפורים להשכים בבוקר ולהרבות בתפילה ובבקשה לפני ה' יתברך על כל דבר: בריאות, פרנסה, גאולה וכו', וכתב אחד מאדמור"י גור זכותו תגן עלינו:  כי "פורים הוא זמן רצון לכל, עת 'רעוא דרעווין', וכל אחד יכול לפעול אצל ה' יתברך שימלא כל משאלות ליבו! שכן כתב הזוהר הקדוש שיום הפורים גדול מיום כיפור".

2) כתב הרה"ק ר' צדוק הכהן מלובלין זצ"ל: "כיוון שבפורים זכו היהודים לחיות למרות גזירת המיתה, לכן יוכלו לפקוד עקרים ועקרות בפורים!

3) כותב הגאון ר' אליעזר דיסקינד זצ"ל: "ראוי לכל אדם להרבות בסיפור הנס והנפלאות לו ולאנשי ביתו… שעל ידי סיפור הנס בשמחה – גורם שמחה גדולה בעולמות העליונים וחדווה עצומה לאין ערוך והקב"ה מתפאר בו".

4) מגלה רבם ומאורם של ישראל הגה"ק מרן החתם סופר בשם ה'שב יעקב' זצ"ל סוד אדיר ונפלא: "כל העוסק בתורה בין קריאת המגילה של לילה לקריאה של יום – מובטח לו שהוא בן העולם הבא"! (עבודת יום הפורים).

5) כותב הגאון הצדיק רבם של ישראל הרמ"א זכותו יגן עלינו: "יש ללמוד גם קודם הסעודה! וראוי לשלוח משלוח מנות דווקא לאיש שאיתו מסוכסכים וזה גורם שעל ידי כך מתרבית האהבה והאחווה ועושה תענוג מיוחד להשם יתברך.

6) לפרוס מפה לבנה על השולחן ולהדליק 2 נרות חגיגיים , שולחן יהודים טהור מבטל את שולחנו של אחשוורוש . לאחר מנחה מתחילים סעודת פורים שהיא כנגד החטא שהיהודים אכלו משולחנו של אחשוורש. לסעודת פורים יש  לקנות חלה מהודרת ארוכה ( מזכירה את העץ שתלו את המן )

7) כשעושים נטילת ידיים וברכת המוציא צריך לבצוע את ראש של החלה  כנגד הראש של המן שרוצים לבצוע אותו . מומלץ שסעודת הפורים תהיה עשירה במטעמים טובים .

8) לפני סעודת פורים לומר את מזמור כ"ג בתהילים להתפלל ולבקש את משאלות ליבנו.

9) בתוך סעודת הפורים לומר 120 פעם "ברוך מדרכי" ו- 24 פעם "ברוכה אסתר בת אביחיל".

בכך אנו מושכים עלינו את האורות של מרדכי היהודי ואסתר המלכה.

סגולה לסעודת פורים מפי הרב עמנואל מזרחי – הידברות – וידאו

סגולות למגילת אסתר:

* את מגילת אסתר שכתובה על קלף צריך לשמוע פעם אחת בערב ופעם אחת למחרת היום. בתחילת מגילת אסתר ישנן ברכות ואז צריך לעמוד ולבקש בקשה אחת, שאנו נהיה כלי קיבול לקבל את האורות של אסתר המלכה ומדרכי הצדיק שהקב"ה שופך מהשמים ברגעים האלו . האורות הרוחניים שיורדים מהשמים יישארו לנו עד חג פורים הבא . כשחוזרים הביתה לאחר קריאת המגילה חובה שתהיה מפה לבנה עם 2 נרות דולקים .

* כשמסיימים את הצום אוכלים סעודה חגיגית חלה ,דגים ובשר . רצוי לישון מוקדם כדי לקום ב4 בבוקר יום למחרת , ואז קמים נוטלים ידיים ,קוראים שוב את מזמור כ"ב בתהילים .לאחר מכן מבקשים מהקב"ה שימלא משאלות ליבנו לטובה בזכות מרדכי הצדיק ואסתר המלכה . צריך להשתדל ולקרוא את כל ספר תהילים בשביל לחבר את החושך של הלילה עם היום החדש. כדאי לסיים את ספר התהילים עד זריחת החמה כי זוהי שעת רצון גדולה בשמים לבטל גזרות ולבקש בקשות . אחרי שמסיימים את ספר התהילים מתפללים תפילת שחרית וצריכים לשמוע שוב את מגילת אסתר ואחר כך ממשיכים את מצוות היום .

* שולחים משלוחי מנות ונותנים צדקה לכל הפושט יד. צדקה ומשלוח מנות= אחדות. במשך פורים רצוי למחוק את זכר עמלק -לכתוב על דף "עמלק" ולמחוק כמו שבפרשת זכור מוחקים את זכר עמלק .

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

  1. ועוד סגולה וטיפ קטן. אני עושה מה שעשיתי שנה שעברה שהלכתי לקבל ברכה, חינם, מהצדיקה הרבנית יפה כהן המברכת, והברכה שלה ביום הפורים מאוד עזרה לי, כי כמעט בכל מה שהיא ברכה השנה היתה לי ישועה בזכות ברכתה. ומכיון שאני נושעתי מברכתה כדאי לנשים לדעת שגם לנו יש להיכן ללכת לישועה ביום המסוגל הזה פורים.

    יעל |
    הגב