500 מיליון ₪ בערבויות המדינה עבור פרויקטים להתייעלות אנרגטית

מדינת ישראל מחפשת מוסדות פיננסיים שיעניקו הלוואות בערבויות המדינה למפעלים, רשויות מקומיות, מרכזי מסחר ועוד, הפועלים לקידום פרויקטים התייעלות אנרגטית, חיסכון בחשמל והפחתת פליטות גזי חממה – זאת, בהיקף של 500 מיליון ₪.

מנגנון הערבויות, אשר יפעל למשך עשר השנים הקרובות, ינוהל במשותף על ידי משרד האנרגיה, המשרד להגנת הסביבה ומשרד האוצר. הבקשות להלוואות, מצד צרכני החשמל, תיבחנה על ידי ועדה בינמשרדית.

משרד האנרגיה יהיה אחראי על תפעול קרן ההלוואות, טיפול בבקשות, בקרה תהליכית, ריכוז המידע וליווי הפרויקט. ועדה בינמשרדית בהשתתפות נציגי משרדי הגנת הסביבה, האנרגיה והאוצר תבחן את הבקשות ותעביר את המלצתה בנוגע לכל בקשה למוסד הפיננסי הרלבנטי. המוסד הפיננסי יבצע את חיתום האשראי ויחליט על העמדת ההלוואה בהתאם לתנאי הקרן.

מהלך זה הינו שלב נוסף במסגרת מגוון הפעולות לקידום ההתייעלות האנרגטית בישראל, ויופעל במקביל לתכניות סיוע ממשלתיות נוספות, המציעות מענקים להתייעלות אנרגטית לגופים שונים. כל זאת, במסגרת יישום החלטת הממשלה מספר 1403, במטרה להפחית 17% בצריכת החשמל עד שנת 2030.

בכך, מצטרפת ישראל למדינות מתקדמות אחרות, אשר תומכות בהתייעלות אנרגטית במגוון כלי סיוע, בין היתר, באמצעות עידוד אשראי בנקאי (credit enhancement) על ידי העמדת ערבויות מהמדינה לטובת המלווים.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.