80 שנה לפטירת הרב קוק: צפו בגר"ע יוסף יוצא להגנתו

80 שנה לפטירת הראי"ה קוק: בתיעוד מיוחד נראה מרן הגר"ע יוסף כשהוא מתבטא בתארי כבוד מופלגים על "אבי הציונות הדתית"

80 שנה לפטירת הראי"ה קוק: בתיעוד מיוחד נראה מרן הגר"ע יוסף כשהוא מתבטא בתארי כבוד מופלגים על "אבי הציונות הדתית"
80 שנה לפטירת הרב קוק: