830 מיליון שקל לרכישת 'אפריקה ישראל' ההצעה בתוקף ל 72 שעות בלבד

האחים גינדי אינם מעוניינים ברכישת דניה סיבוס אלא רק אפריקה מגורים.

גינדי ישראל , הגישה הערב הצעה מחייבת לרכישת השליטה באפריקה מגורים. עו"ד יורם ראב"ד הוא מגיש ההצעה בשם גינדי ישראל למנהלי אפריקה ישראל בעלת השליטה באפריקה מגורים, ולנציגות מחזיקי האג"ח של החברה שמנהלים הליך למכירתה.

מדובר בהצעה בגובה של 830 מיליון שקל עבור 74.2% המניות שמחזיקה אפריקה ישראל באפריקה מגורים. מניות אלה מוחזקות באמצעות החברה הבת בבעלות מלאה דניה סיבוס. האחים גינדי אינם מעוניינים ברכישת דניה סיבוס אלא רק אפריקה מגורים.
פריסת התשלום עבור הרכישה הינה :350 מיליון שקל תוך 30 יום מרגע קבלת האישור על התקיימות כל התנאים המתלים – וביניהם קבלת אישורים לרכישה הבית המשפט, מהממונה על ההגבלים העסקיים, וקבלת אישורים של כל המוסדות הפיננסים והמממנים שהעניקו הלוואות לאפריקה.

ההצעה בתוקף בתוקף ל-72 שעות בלבד. בנוסף העמידו ערבות בנקאית של 15 מיליון שקל לעסקה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.