98 התוכחות: פרשת השבוע עם הרב יעקב גלויברמן

פרשת 'כי-תבוא' נקראת תמיד בחודש אלול, החודש האחרון בחדשי השנה. בפרשה מפורטות 98 התוכחות (הקללות והגזירות הקשות על עם-ישראל), באם חלילה לא נישמע בקול אלוקים ונלך בדרך הלא נכונה. פרשת השבוע עם הרב יעקב גלויברמן

פרשת 'כי-תבוא' נקראת תמיד בחודש אלול, החודש האחרון בחדשי השנה. בפרשה מפורטות 98 התוכחות (הקללות והגזירות הקשות על עם-ישראל), באם חלילה לא נישמע בקול אלוקים ונלך בדרך הלא נכונה. חכמינו זיכרונם לברכה אמרו: "אין רע יורד מלמעלה", וכל מה שאלוקים עושה, הכל לטובה הוא עושה. אפילו שלפעמים, לנו בני האדם זה נראה כרע, עלינו להאמין ולדעת שבפנימיות העניין שנסתרת מענינו הגשמיות מסתתר רק טוב. מסופר בתלמוד על רבי עקיבא שהלך פעם בדרך, והיו עמו חמור (לרכיבה), תרנגול (להעירו בבוקר) ונר (ללמוד תורה). הוא הגיע לעיר, ואנשיה לא הניחו לו להיכנס אליה. נאלץ רבי עקיבא ללון בשדה. באישון לילה טרף האריה את החמור, החתול – את התרנגול, והרוח כיבתה את הנר, אמר רבי עקיבא: "כל מה שהקב"ה עושה – לטובה עושה". בבוקר, הוא גילה שבלילה התנפלו כנופיית שודדים על העיר ובזזו והרגו באנשי העיר ללא רחם.

הבין רבי עקיבא שבזכות הדברים 'הרעים' לכאורה שאירעו לו – הוא ניצל מידי השודדים. אם היה מתאכסן בעיר, היה נפגע על ידי השודדים. ואם חלילה היה החמור נוער, התרנגול קורא והנר דולק, היו השודדים מבחינים בו ותופסים אף אותו. אנו עומדים כיום על סף הגאולה, איננו יכולים לראות אלא רק את הטוב הצומח בסופו של דבר מן הרע. ולכן, לאחר 98 הקללות שמופיעות בפרשה השבוע, עלינו לברך את עם ישראל בברכת 'תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה'.

חד וחלק: שלושה דברים מחלישים כוחו של האדם: פחד, דרך, ועוון – חטא

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.