בגובה העיניים עם הרב צבי הורביץ – פרשת כי תצא

31/08/2017, 17:18

הרב צבי הורביץ מרצה רב תחומי, רב בשרותי בתי הסוהר מגיש לכם את פרשת כי תצא "בגובה העיינים" – צפו

2 דקות תורה: מיקרוגל המשמש לבשר וחלב

28/08/2017, 12:18

בגובה העיניים עם הרב צבי הורביץ – פרשת שופטים

25/08/2017, 11:51

הרב צבי הורביץ מרצה רב תחומי, רב בשרותי בתי הסוהר מגיש לכם את פרשת שופטים "בגובה העיינים" – צפו

2 דקות תורה: סעודה רביעית בחודשי הקיץ

24/08/2017, 12:12

פרשת ראה – "בגובה העיניים"

17/08/2017, 18:36

הרב צבי הורביץ מרצה רב תחומי, רב בשרותי בתי הסוהר מגיש לכם את פרשת ראה "בגובה העיינים" – צפו

2 דקות תורה: ברכת הגומל על שחייה בים

16/08/2017, 15:03

2 דקות תורה: דיני תפילת הדרך

14/08/2017, 10:47

פרשת עקב – "בגובה העיניים"

10/08/2017, 19:04

הרב צבי הורביץ מרצה רב תחומי, רב בשרותי בתי הסוהר מגיש לכם את פרשת עקב "בגובה העיינים" – צפו

פרשת ואתחנן – "בגובה העיניים"

03/08/2017, 17:12

הרב צבי הורביץ מרצה רב תחומי, רב בשרותי בתי הסוהר מגיש לכם את פרשת ואתחנן "בגובה העיינים" – צפו

צום תשעה באב: דיני היום

01/08/2017, 12:46

הרב אשר ברדה: "הנזק בלשמור טינה"

31/07/2017, 14:36

ערב תשעה באב, הרב אשר ברדה במשל מיוחד שמביא לביטוי את הנזק שבשמירת טינה בין אדם לחברו

2 דקות תורה: דיני סעודה מפסקת

31/07/2017, 13:51

ביהמ"צ: האזנה לשירים בזמן הכושר

30/07/2017, 12:56

פרשת דברים – "בגובה העיניים"

27/07/2017, 18:53

הרב צבי הורביץ מרצה רב תחומי, רב בשרותי בתי הסוהר מגיש לכם את פרשת דברים "בגובה העיינים" – צפו

2 דקות תורה: תספורת וגילוח בביהמ"צ

25/07/2017, 11:41

2 דקות תורה: בריכה וים בביהמ"צ

24/07/2017, 12:46