לידעיתך שכתבת ששס זה לא הבית של הספרדים.. דע שרוב רוב גדולי ישראל הספרדים בארץ ובעולם תומכים בשס, ומה היתה מורשת מרן הם יודעים יותר טוב ממך זה בדוק, חלקם חייו עם מרן למעלה משישים שנה, אז אנשי יחד מבנים יותר מהם.. ונביא בקצרה את הרשימה חכם שלום הרב בעדני שיש להם אלפי תלמידים כבר למעלה מ50 60 שנה [רק שאם לא יחצנו את עצמם וכל ישיבה ומנין שנפתח בזכותם לא ביקשו שיקרה על שמם כמו ..] הרב אלבז הרב זמיר שרוב הציבור המסורתי והמתחזק הולך איתם.. הרב דוד יוסף והרב יצחק שאין ויכוח כלל שהן ממשכים את מרן בהלכה ועוד… הרב דוד אבוחצירא וכל המשפחה כולה.. הרב מחפוד וכל רבני התמינים בארץ, הרב מוצפי, הרב בצרי, הרב הרוש, ועוד עשרות..וכל רב מאלו יש לו אלפים אחריו.. וגם הרב עמאר אפילו שמגיע לכסא רחמים אמר כמה פעמים שחכם שלום הוא מנהיג את הדבר ולעולם לא יצא נגד חכם שלום.יש לו אולי חשבון עם שס אבל לעולם לא יגיד להצביע נגד חכם שלום בדוק… אז מי אתה שתגיד מהמורשת מרן אתה רוצה ללכת אחרי הרב מזוז בכבוד הוא רב חשוב.. אבל מכאן ועד להגיד שזה מורשת מרן זה שקר הגדול ביותר שהיה בעולם…..

29/12/2017, 11:18