ניצחון לאב על בתו החורגת מול האב הביולוגי

29/09/2014, 23:36

לאחר כחמש שנים של מאבק משפטי זכה אב חורג במשמורת על בתו, כאשר מצד שני גם אביה הביולוגי דרש לקבל חזקה על הילדה.