Kipke

בכורה עולמית: הזמר מרדכי בן דוד שר יחד עם חולה הזקוק לישועה את 'אפפוני' – מרטיט!

12/02/2013, 8:35

אורייה שטיין, בנו של הרב המרצה הידוע מנחם שטיין חולה במחלה ארורה מזה תקופה , במהלך התקופה נעשים דברים רבים לרפואתו בין השאר נתרם לאחרונה ס"ת לקבר רחל ע"י