הכרזת מלחמה • "אל למשרד החינוך להתערב בדרך החינוך"

15/02/2015, 12:41

סערה: איגוד הת"תים החרדי מכריז מלחמה על משרד החינוך • הסיבה: החלטה שערורייתית המחייבת לערוך מבחני מיצ"ב בת"תים המשויכים למוסדות הפטור • "נתייצב כולנו מאחורי הוראתם הברורה של גדולי