האם אליעזר מילא את שליחותו נאמנה / אהובה קליין

14/11/2014, 14:04

האם אליעזר מילא את שליחותו נאמנה?