הוכח מדעית: האמינות של החרדיות גבוהה מן החילוניות

24/02/2014, 12:34

בניסוי מעניין שנעשה על ידי ארבעה דוקטורים לכלכלה נבדקה רמת האמינות של בנות חרדיות למול מקבילותיהם החילוניות. התוצאה היתה חד משמעית החרדיות ניצחו. הציבור החרדי אמון על ערכים של