Kipke

מימרן התנצל, עמית סגל: "מודה ועוזב ירוחם"

11/08/2015, 20:47

מספר שעות אחרי שהצהיר כי לא יתראיין יותר לרדיו 'קול חי', השדרן אבי מימרן פרסם התנצלות על דבריו לרב דוד סתיו. סגל קיבל וכתב: "מודה ועוזב, ירוחם"

הרב אברהם יוסף תוקף את ארגון צהר: "שמים הרבנות למרמס ולעג"

14/08/2013, 20:10

בנו של הגר"ע יוסף רבה של העיר חולון תוקף את התנהלות ארגון הרבנים הדתי-לאומי ”צהר“ וטוען כי פעילותו הייתה ”למרמס הרבנות הראשית לישראל“ "זו תופעה מכוערת שלא הייתה כמוה