בן הצדיק מירושלים: הגאון שמחה שלמה לוין זצ"ל • תמונות מחייו

26/11/2014, 16:52

הבוקר הלך לעולמו הגאון הגדול רבי שמחה שלמה לוין זצ"ל, הוא נפטר בגיל 89, בנו של הצדיק רבי אריה לוין וגיסו של מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל מחותנו של הגאון