Kipke

מצמרר: חילוני התחפש לחרדי – וכפה על אשתו לחלל שבת

10/06/2013, 18:32

צעירה חוזרת בתשובה מראשל"צ שביקשה להינשא גילתה לאחר החתונה כי הבעל  שיקר והתחפש לחרדי. האישה, בשנות ה־30 לחייה, החלה להתקרב לדת וחיפשה להשתדך לחרדי שיחד עימו תקים בית נאמן