Kipke

מה כדאי לעשות במקרה של סבל וכאב מ'בוהן קלובה'?

28/11/2015, 22:06

בוהן קלובה (הלוקס ולגוס) או "עצם בולטת", מחקרים מוכיחים כי: *נשים סובלות מהתופעה יותר מגברים, בשל נעילת נעליים צרות ומוגבהות. *הליכה יחפה מקטינה את הסיכוי לבוהן קלובה. פרטים נרחבים