Kipke

האשה מבלארוס: אמנון כהן הוא החשוד בקבלת הטבות מפוקפקות • וידאו

08/12/2016, 14:10

בית המשפט התיר לפרסם את שמו של ח"כ אמנון כהן החשוד בקבלת הטבות אסורות. על פי החשד, איש העסקים שלח לכהן אישה - והוא בתמורה, קידם את