סליחות ראשונות בבית מדרשו של הבעל שם טוב זי"ע במעז'בוז' – גלריה

01/09/2013, 14:20

סליחות ראשונות בבית מדרשו של הבעל שם טוב זי"ע במעז'בוז'. כמידי במוצאי שבת קודש סליחות, הגיעו מבני הקהילה בז'יטומיר שבמערב אוקראינה, לאמירת "סליחות" בבית מדרשו המשוחזר של מייסד החסידות