'בעקבי התלמוד' – כתביו של הגר"י אדלשטיין רואים אור

09/03/2014, 16:35

ארון הספרים היהודי, מלא וגדוש באוצרות קודש. ואליו נוסף בימים אלו ספר חדש, שמרכז את חידושי התורה הרבים של הגאון רבי יעקב אדלשטיין. זוהי בשורה משמחת לעולם התורה, כאשר