Kipke

עזות בלתי נתפסת: מחבלים רוגמים שיירה צבאית ואף עולים אליו – צפו בסרטון מצמרר

05/05/2013, 23:39

פשוט לא להאמין, שיירת של רכבים של הצבא נוסע לאיטו בכפרים הערביים, ואילו חיות הטרף צמאי הדם מתחילים לרגום את השיירת באבנים ובכל הבא ליד, הם לא מסתפקים באבנים