גדולי התורה בארה"ב נגד המחלוקת בציבור החרדי והפגיעה בגדו"י – למכתב המלא

11/07/2014, 15:43

בצל המבצע הביטחוני בעזה, גדולי ראשי הישיבות בארה”ב במכתב לגדולי ישראל בארה”ק "אין דרכינו להתערב בנעשה בא”י אך לנוכח חילול ה' בהרס הישיבות והכוללים, יש לעצור את נגע המחלוקת