אלעד: פרוש מנסה בשלישית להעביר את התקציב. דגל וש"ס: "משתעשע בדמיונות שווא"

21/01/2019, 11:21

הגוש החוסם עדיין פעיל – אבל פרוש מנסה לבקוע אותו וזימן ישיבת תקציב שלא מן המניין. ובתוך כך, רבני 'דגל' זימנו חבר מועצה סורר לחזק את הציות לרבנים