האם החתונה תתקיים בב"ב עם אשת סרבן הגט? גם דיינים שהתירו את הגט חזרו בהם- התפתחות בפרשה בעקבות חשיפת "קוקר"

21/11/2013, 23:28

החתונה שתתקיים בב"ב עם אשת סרבן הגט: – בפנים המכתב והסיפור המלא והמטלטל – בלעדי האדמו"ר מלעלוב ארה"ב שהוא כידוע אחד מגדולי צדיקי הדור, החליט שלא ניתן להבליג עוד