Kipke

הגם השופט מישאל חשין בגזענים? • ה'מבקר' בידיעה מפתיעה על דברי השופט הרם • טור מיוחד

26/02/2013, 17:52

ההתקפות על החרדים כבר הפכו לשיגרה, אבל את הערבים חשבתי שלפחות יהיה להם שכל לא לתקוף. ולא היא. הבוקר שיגר לי חבר, דברים שהופצו ברשת בשם כבוד השופט מישאל

Kipke

אחרי הפלס! גם המועצת של אגודה במכתב חריף נגד פשרות! אין לנו שיור רק התורה הזאת!

24/02/2013, 21:04

הטון הולך ומחריף! זה החל במתקפות של הפלס! נמשך במכתבו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן,ועתה גם מעוצת גדולי התורה של אגודת ישראל מוציאה מכתב חריף נגד פשרות וכל

Kipke

תגובה על דברי נפתלי בנט שהאלונקה הלאומית כבידה מדי • ראש ישיבת ההסדר בשדרות הרב דוד פנדל: "אסור להתנער מהאחריות להחזיק את התורה" • מה אמר על תלמידי פוניבז' ומיר?

24/02/2013, 8:37

בנאומו הראשון בכנסת קרא נפתלי בנט לגייס את הציבור החרדי מכיוון "שהאלונקה הלאומית כבידה". על דבריו הגיב הרב דוד פנדל, ראש ישיבת ההסדר בשדרות: "לפעמים אנחנו טועים במה שאפילו

Kipke

סערה רבה באתרי האינטרנט בעקבות דברי האדמו"ר מפרמישלאן אשר בדרשתו השבועית טען כי כל המלחמות נגרמים בגלל החילוניים עמי הארצות

14/02/2013, 16:20

האדמו"ר מפרמישלאן דיבר בשיחתו השבועית דרשה שבה בחר לתקוף את הדורשים שיויון בנטל, ואמר כי האשמים העיקריים הם החילוניים עמי הארצות, וכל הסכנות הביטחוניות נובעות בגלל אנשים אלו. בלעדי