Kipke

רוצה את החרדים – ותוקע להם סכין: ראש עיריית נצרת עלית שמעון גפסו עלה אמש להר הבית בניגוד להלכה המחייבת כרת

08/05/2013, 14:42

ראש עיריית נצרת, שמעון גפסו, מבקש את החרדים בעירו כבר חודשים רבים. הוא מבין כי זו האופציה האולי יחידה להשאיר את העיר כיהודית, למרות ריבוי הערבים בנצרת. קהילות שונות